x

Delokrug sportskog menadžmenta

Menadžment je proces cikličnog kretanja kroz pet funkcija koje menadžeri realizuju pripremajući, izvodeći i kontrolišući kretanje organizacije ka ostvarivanju njenih ciljeva. U užem smislu, sportski menadžment kao akademska disciplina obuhvata područja znanja o menadžmentu koja su se iskristalisala u praksi upravljanja sportskim organizacijama.

Udruženja za fizičko obrazovanje i za sportski menadžment Severne Amerike za atestiranje (ocenu) programa obrazovanja sportskih menadžera na univerzitetima Severne Amerike, utvrdila je sledeće standardne sadržaje izučavanja sportskog menadžmenta: izučavanje sociokulturnih dimenzija sporta, menadžment i liderstvo u sportu, etika u sportskom menadžmentu, marketing u sportu, komunikacije u sportu, budžet i finansije u sportu, pravni aspekti sporta, ekonomika sporta, menadžment sportskih objekata i priredbi, upravni organi i strukture u sportu, praktično iskustvo u sportskom menadžmentu.

U praksi fizičkih aktivnosti, u koje spada sport sa svim njegovim organizacionim područjima, sportski menadžment i administracija javljaju se kao posebne karijere u sledećim profesionalnim delokruzima:
  • Fizičke aktivnosti hendikepiranih lica - administrativni položaji u školama i univerzitetima, sportskim organizacijama i klubovima.
  • Akvatičke aktivnosti (na vodi) - menadžment i administracija u školama i koledžima, klubovima, opštinskim agencijama, banjama, preduzećima i klubovima zdravlja.
  • Obrazovanje u domenu plesa - administrativni položaji u školama i na univerzitetima, plesnim studijama i klubovima.
  • Fitnes - direktor fitnesa u banji, na brodu, vođenje sopstvene firme, klubovi zdravlja, klinike, bolnice.
  • Parkovi i rekreacija - menadžerski položaji u letnjim kampovima, nacionalnim parkovima, banjama, na brodovima, rekreacionim objektima.
  • Sportska administracija i menadžment - administrativni položaji sportskog direktora u srednjim školama, koledžima i na univerzitetima, referenti pri upravnim telima sportskih saveza i sl., referenti za pribavljanje fondova, za publicitet i sl., položaji menadžera u profesionalnom sportu, sportskim klubovima, banjama, sportskim udruženjima, upravnim telima.
  • Biznis - preduzeća sporta i fitnesa - komercijalni, marketinški, finansijski poslovi u robnim kućama i kompanijama sportskih dobara, fitnes opreme, rehabilitacije i sl.
  • Sportski mediji - položaji sportskog direktora i producenta na televiziji i sl.
Evropska opservatorija za zaposlenost u sportu Evropske mreže visokoškolskih institucija sportskih nauka utvrdila je pet profesionalnih kategorija u delokrugu sportskog menadžmenta i to su: Menadžer trenažne institucije u sportu, Menadžer sportskog objekta, Menadžer nacionalne sportske organizacije, Menadžer sportskog kluba, Menadžer (druge) servisne sportske organizacije (fitnes, sportski turizam, agencija za sportiste, škola skijanja, agencija za promociju događaja i sl.).
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ