x

Indosament u sportu

Indosiranje sportista predstavlja vid marketing odnosa između vodećih svetskih sportista i krupnih kompanija. U indosiranju, kao obliku marketing odnosa ima sasvim malo ugovora, jer se ugovori zaključuju isključivo sa sportistima koji su već postali šampioni, lideri i heroji u sportskoj sredini ili sa onima od kojih se očekuje da će to postati. Indosment je transakcija uzmeđu kompanija i sportista, u kojoj sportista imenom daje "pečat odobrenja" (Stamp of approval), odnosno daje (potpisuje) podršku određenoj kompaniji ili delovima njene proizvodnje (usluga). Pečat odobrenja znači da kvalitet proizvoda odgovara potrebama tržišta i garantuje se imenom sportiste.

Indosament je suštinska saglasnost na promociju i podršku proizvoda (usluga), regulisanog ugovorom, koji definiše lične odnose između partnera. Indosament ugovori nisu jednostavno ugovori o korišćenju licencnog prava ili ugovori o sponzorstvu. U indosamentu sportista svojim potpisom na ugovor izražava odobrenje i podršku promociji, odnosno omogućava dodatni publicitet određenom proizvodu. Sa tim potpisom sportista se javlja kao remittent, odnosno vlasnik vrednosnog papira, a njegov bizniz partner smatra se izdavaocem vrednosnog papira, odnosno indosantom.

Kompanije biraju sportiste za indosament ugovor na osnovu raznih kriterijuma, ali uvek sa podrazumevajućim sportskim performansama i rezultatima, atraktivnošću, privlačnošću i popularnošću kandidata. Marketing menadžeri traže u sportistima, kandidatima za indosament da imaju visok sportski performans i prirodnu medijsku privlačnost. Pečat odobrenja na saglasnost o podršci proizvoda (usluga) daje se pre svega od strane najboljih sportista. To je specijalno, u tom smislu, pravno i ekonomsko priznanje imidža sportiste, koje se bazira na obostrano komercijalnom pristupu. Sportisti, potpisujući ugovor o indosamentu mogu postati partneri velikih kompanija u svetu.

Da bi realizovali marketing aktivnost pomoću indosamenta, kompanije su obavezne da analiziraju sopstveni imidž, odrede kvalitetni proizvod za indosiranje, utvrde marketing strategiju i formiraju pocetni budžet marketing kampanje. U praksi se pokazalo da stimulisanje proizvoda u prodaji putem indosamenta ima efekata. Treba naglasiti i da indosament može biti veoma rizičan po kompaniju. Rizik indosament ugovora se ogleda u narušavanju sportskih i drugih pravila od strane sportista koji su dali podršku (pečat odobrenja) kompaniji. Ipak kompanije predvidjaju rizik u indosament ugovorima i osiguravaju se od negativnih i nepredviđenih postupaka sportista.

Indosament u odnosu na druge marketing mogućnosti sportista, kao što su sponzorstvo, nagrade, plate, zarade, honorari od prodaje licencnih prava predstavlja značajan element marketiranja sportskog imidža. To je u praksi potvrđeno, ali u isto vreme obavezno je istaći da se takve transakcije obavljaju samo sa vodećim, istaknutim sportistima, šampionima i zvezdama svetskog sporta i ne u svim sportskim granama. 
Autor: N/A Objavljeno: 07.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ