x

Istraživanje sportskog tržista

Istraživanje sportskog tržista
U posebnim okolnostima sportska organizacija može da pribavi informacije važne za predviđanje pribegavajući generisanju sopstvenih primarnih podataka. Organizacija koja nastoji da se realno postavi prema tržištu svojih programa i usluga, nalazi se pred problemom: Ko su potencijalni potrošači njenih programa i usluga? Odgovor na ovj problem je istraživanje tržišta kojim se selektiraju tržišne mete i ispituje ponašanje potrošača.

Istraživanje tržišta uključuje sledeće sekvence:
  • Prikupljanje primarnih i sekundarnih podataka;
  • Obrada i tumačenje prikupljenih podataka.
Istraživači se prvo orijentišu na interne podatke sportske organizacije za koju vrše istraživanje. Glavnina korisnih podataka potiče iz finansijskih izvora: podaci iz faktura, liste inventara, podaci o klijentima, proizvodnim linijama, podaci o profitabilnosti pojedinih programa i sl.

Sekundarni podaci delimično mogu da se nađu u samoj organizaciji a većim delom se pribavljaju iz javnih izvora. Najčešće korišćeni javni izvori su rezultati popisa koji se sprovode svake desete godine i koji se kasnije publikuju u okviru statističkih godišnjaka, statističkih pregleda i sl. Popisi se odnose na celokupno stanovništvo, na domaćinstva i uslove stanovanja, itd.

Popisi sportskih organizacija vršeni su svake treće godine do početka 1970-tih godina a potom svake pete godine. Podaci obuhvataju organizacije, aktivno članstvo, zaposleni personal, vrste aktivnosti kao i finansijske podatke. Ovi podaci su dati po granama sportova i po opštinama. Popisi ne obuhvataju sve sportske organizacije po adresaru vec samo one koje su dostavile popunjene anketne obrasce zavodima za statistiku.

Specifični javni izvor sekundarnih podataka o fizičkoj kulturi predstavljaju Zavodi za fizičkukulturu. Ovde su kumulirani podaci o kapacitetima sportskih objekata i drugim performansama sportova, sportske rekreacije. U ovu kategoriju izvora podataka spadaju Pedagoški zavodi koji vode brigu o zakonitostima realizacije planova fizičkog vaspitanja u vaspitno - obrazovanim organizacijama.

Privatni sekundarni izvori postoje u sportskim organizacijama, turističkim i drugim privrednim organizacijama koje pripadaju sportsko - industrijskom kompleksu. U ovaj tip spadaju izvori (prikupljeni ili publikovani) koji potiču iz masovnih medija, stručnih asocijacija.
 
Autor: N/A Objavljeno: 08.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ