x

SWOT analiza

SWOT analiza predstavlja analizu internog (unutrašnjeg) i eksternog (spoljašnjeg) okruženja sportske organizacije. Ukoliko se sistemom informaisanja obezbede sredeni podaci kojima se može pratiti spoljašnje okruženje, dobija se mogucnost da se razmotri nacin na koji se najbolje sportska organizacija može ukljuciti u situacije s kojima se ona suočava. Radi toga je neohodno da menadžment svake sportske organizacije jasno shvati snage (prednosti) i slabosti svoje organizacije.

Prvenstveni zadatak u fazi analize sopstvene delatnosti (posla, biznisa) jeste utvrdivanje faktora koji našoj organizaciji pružaju izglede u konkurenciji. Kada sportska organizacija utvrdi sva podrucja na kojima ima prednosti, treba da proceni svoje slabosti. Otkrivajuci svoje slabosti i mane, sportska organizacija može da razvije strategiju koja ima nejvecu šansu da uspe.

Obuhvatna analiza spoljašnjeg okruženja (šanski i prepreka) kao i unutrašnjih karakteristika sportske organizacije (snaga i slabosti), naziva se SWOT analita. U nastavku je prikazan postupak takve analize usmerene ka razvijanju strategija koje omogućavaju reagovanje sportske organizacije na dinamično okruženje u kojem ona deluje.

Unutrašnje karakteristike sportske organizacije:

Snage:
 • istaknuta kompentencija
 • tržišni lider
 • ekonomija obima
 • troškovna prednost
 • kvalitet menadžmenta
 • finansijski resursi
 • diferenciranje proizvoda
 • registar inovacija
 • reputacija
 • izolovanost od takmičarskog pritiska
Slabosti:
 • zastareli objekti, 
 • odsustvo dubine menadžmenta
 • odsustvo ključnih sposobnosti
 • slab imidž na tržištu, 
 • siromašno istraživanje i razvoj
 • odsustvo finansijskih resursa
 • neuspešna konkurentnost
 • odsustvo širine u liniji proizvoda
 • siromašan registar implementacija
 • odsustvo strategijskog usmeravanja.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


Spoljašnje okruženje sportske organizacije:

Šanse:
 • nova tržišta ili tržišni segmenti
 • novi proizvodi, komplementarni proizvodi
 • raznolikost relevantnih proizvoda
 • rast tržišta
 • konkurentska prednost
 • demografske promene
Prepreke:
 • priliv konkurenata
 • proizvodi
 • nizak rast tržišta
 • državna politika
 • snaga dobavljača, potrošača
 • izloženost recesiji
   
Strategije:
 • Kako da koristimo snage svoje organizacije da bismo iskoristili šanse koje smo utvrdili?
 • Kako da koristimo svoje snage da bismo otklonili određene prepreke
 • Šta treba da uradimo da bismo otklonili utvrđene slabosti i iskoristili postojeće šanse?
 • Kako da svedemo na minimum svoje slabosti da bismo otklonili utvrđene prepreke?
Iz standardne analize snaga, slabosti, šansi i prepreka, SWOT analiza koristi ukrštanje pravougaonika (npr. ukrštanje snaga i šansi) kako biste utvrdili koje ključne strategije želite da promenite da bi vaša sportska organizacija bila uspešna.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ