x

Pojam sportske publike

Pojam sportske publike
Nastupanje sportista praktično se nikad ne odvija bez gledalaca. Prisustvo gledalaca, koji podržavaju sportiste, njihov odnos prema takmičenju, ima veliki uticaj na odvijanje susreta i konačni rezultat. Publika se najčešće smatra socijalnim agregatom, gde su ličnosti povezane nekim privremenim interesom (gledanje, slušanje, predavanje, poseta sportskih događaja). Publika je podvrgnuta izvesnom redu i organizaciji koje uslovljava sam čin u kome oni žele da učestvuju, ali je ipak njena osnovna karakteristika nestruktuiranost i neorganizovanost u smislu funkcionalne ili statusne strukture.

U osnovna obeležja sportske publike mogu se ubrojati i sledeće osobenosti:
 • Ima određeni obim (broj učesnika);
 • Ličnosti koje čine publiku poseduju slične ukuse i psihološke dispozicije;
 • Učesnici se pokoravaju izvesnom propisanom redu;
 • Pažnja je usmerena na sport, na komunikaciju sa sportom i oko sporta;
 • Neorganizovanost;
 • Emocije koje prožimaju publiku usmerene su međusobnim uticajima učesnika;
 • Privremenost, anonmnost;
 • Spontanost, neočekivanost i teško predvidljivo ponašanje;
 • Mogućnost promene tipa ponašanja i transformacije u druge vrste grupa;
Vrsta i ponašanje publike zavisi od vrste priredbe kojoj se prisustvuje. Od sportske publike treba razlikovati navijače kao organizovaniju grupu, čvršću i stalniju formu. Za društvenu kategoriju karakteristično je da se ljudi udružuju prema određenom obeležju i prema različitom društvenom položaju. Kad je o sportu reč, to su navijači nekog kluba ili ljubitelji neko sportske grane. Istraživači su izveli sledeću tipologiju navijača:
 • Primarni navijač, koji se veoma intezivno interesuje za sport i posećuje priredbe;
 • Sekundarni navijač, koji se uvek preko radija i televizije upoznaju sa takmičenjima a ponekad posećuju sportske priredbe;
 • Tercijalni navijač, o sportskim takmičenjima najčešće se obaveštava putem štampe.
Fenomen publike, kao sportski prizor, dobio je na aktuelnosti sa pojavom masovnog društva, gde sport poprima obeležje spektakla. Publika se može razlikovati s obzirom na posmatrani sport i po socijalnom sastavu učesnika. S druge strane, sport zadovoljava potrebe publike za jakim i strasnim uzbuđenjima.
 
Autor: N/A Objavljeno: 05.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ