x

Vrste suplemenata u sportu

Vrste suplemenata u sportu
Aspartinska kiselina
Aspartinska kiselina je amino kiselina uključena u konverziju amonijaka u urei i jetri. Višak amonijaka je povezan sa umorom, pretpostavlja se da se davanjem aspartana može pospešiti izlučivanje amonijaka iz tela, i time odložiti pojava zamora. Nisu poznati rizici upotrebe aspartanske kiseline, a rezultati istraživanja nisu konzistentni. Zato je potrebno sprovesti više kontrolisanih studija kako bi se utvrdili efekti aspartanske kiseline na takmičarsku sposobnost.

Rastvori za neutralizaciju
Natrijum bikarbonat je alkalna so koja se prirodno stvara u organizmu. Kada se nađe u krvi, natrijum bikarbonat predstavlja alkalnu rezervu. Upravo su alkalne rezerve odgovorne za neutralisanje mlečne kiseline, koja se stvara u mišićima tokom intenzivne anaerobne fizičke aktivnosti. Unosom u krv sredstava koja povećavaju koncentraciju bikarbonata, moguće je povećati pH krvi i načiniti krv alkalnom, čime se postiže tolerancija veće koncentracije laktata u krvi, što bi teorijski trebalo da odloži pojavu zamora tokom kratkotrajne anaerobne fizičke aktivnosti. lako su rezultati različitih studija kontroverzni, očigledno je da unos 300 mg/kg TM bikarbonata 2 do 3 sata pre fizičke aktivnosti efikasan i medicinski bezbedan. Međutim, treba uzeti u obzir da natrijum bikarbonat raože uzrokovati neprijatan osećaj u želucu, mučninu, diareju, grčeve i nadutost, kao i iritabilnost i mišićni spazam. Nasuprot tome studije pokazuju sličan efekat natrijum citrata na kapacitet neutralisanja bez pojave gastrointestinalnih tegoba. 

Kofein
Kofein je jedna od najšire upotrebljavanih supstanci u svetu, koji se može naći u kafi, čaju, kakau, gaziranim pićima i različitim namirnicama. Kofein stimuliše centralni nervni sistem, čime se povećava pažnja i koncentracija, poboljšava raspoloženje, smanjuje zamor i odlaže njegova pojava. Kofein takođe smanjuje reakciono vreme, pojačava oslobađanje kateholamina, poboljšava mobilizaciju slobodnih masnih kiselina i povećava upotrebu mišićnih triglicerida. U prevelikim količinama, kofein može da uzrokuje nervozu, nemir, nesanicu, tremor i diurezu, kao i povećanu podložnost toplotnom udaru. Kofein može da koristi sportistima koji treniraju sportove izdržljivosti čuvajući telesne rezerve glikogena, ali njegov diuretski efekat može biti štetan, posebno kada se vežba na vrućini. Za sportiste "dizače", diuretski efekat kofeina može pomoći gubitak telesne mase. Kofein u velikim dozama nije dozvoljen tokom takmičenja i konzumiranje u količinama iznad dozvoljenih dovodi do diskvalifikacije.

L-karnitin
Karnitin je neophodan za transport slobodnih masnih kiselina (free fatty acid - FFA) dugog lanca u mitohondrijama. Tokom fizičke aktivnosti dužeg trajanja, koncentracija FFA u plazmi je često povišena iznad stvarnih energetskih potreba. Pretpostavlja se da povećana raspoloživost L-karnitina može da potpomogne oksidaciju masti. Međutim, brojne studije nisu uspele da dokažu bilo koji ergogeni efekat L-karnitin suplemenata.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Kreatinin
Upotreba kreatinina kao suplementa je bazirana na njegovoj ulozi u skeletnoj muskulaturi, gde se oko dve trećine njegove ukupne količine nalazi u obliku fosfokreatinina (PCr). Pretpostavlja se da unošenje su-plementa kreatinina može da poveća njegov sadržaj u skeletnoj musku-laturi, pojačavajući adenozin-trifosfat energetski sistem a time i rezultate fizičke aktivnosti velikog intenziteta. Rezultati istraživanja u ovoj oblasti su kontradiktorni. Poboljšanje takmičarske sposobnosti kod sportista koji se bave sportovima tipa snage i eksplozivnosti primećeno je kada je davan kreatinin u količini od 15 do 20 g dnevno u periodu od 5 do 6 dana, ali početna doza i doza održavanja koja je obično manja, moraju biti individualno određene. Ipak, ustanovljeno je da nezavisno od odgovora na suplemetaciju kreatininom, unošenje glukoze zajedno sa kreatininom povećava sadržaj kreatinina u skeletnoj muskulaturi.

Dehidroepiandrosteron
Dehidroepiandrosteron (DHEA) se smatra izvorom mladosti, jer njegov nivo opada sa godinama; smatra se da pomaže imunom sistemu, gubitku mase i sprečavanju pojave nekih hroničnih oboljenja koja nastaju sa godinama. Međutim, povoljni efekti DHEA na Ijudski organizam nisu jasno ustanovljeni i sigurnost dugotrajne upotrebe takođe nije poznata. Neželjene pojave zbog upotrebe DHEA kod žena uključuju izraženiju pojavu akni, dlaka na licu i ostalih znakova maskulinizacije, dok kod muškaraca može stimulisati rast karcinoma prostate. Studije na životinjama još više govore o negativnim efektima DHEA na funkcije organa i indikuju uzdržavanje od upotrebe ovih suplemenata.

Efedrin
Efedrin, takođe poznat kao ma-huang, je supstanca slična efedri ili spidu. lako su suplementi efedrina poznati kao pospešivači metabolizama, postoji malo dokaza da će broj sagorelih kalorija pomoći u gubitku masnih materija. Suplementi efedrina su pogotovo opasni kod osoba sa srčanim tegobama ili visokim krvnim pritiskom, jer povećavaju sistolni i dijastolni pritisak i srčanu frekvenciju. Efedra može takođe da uzrokuje palpitaciju, nervozu, glavobolju, nesanicu i vrtoglavicu i može posebno biti opasna ako sportista pri vežbanju, uz efedrin, koristi kofein ili neko drugo stimulativno sredstvo. Dok efedra može da ima medicinsku upotrebu kod bronhijalne astme jer smanjuje prepunjenost i izaziva bronhodilataciju, trenutno ne postoje klinički dokazi da je bezbedna ili efikasna kao ergogeno sredstvo.

Fosfati
Neke ranije studije pokazuju da povećan unos fosfata u obliku natrijum fosfata, može dati potencijalne koristi tokom fizičke aktivnosti, jer porast nivoa ekstra i intracelularnog fosfata povećava raspoloživost fosfata za oksidativnu fosforilizaciju i PCr sintezu, a time poboljšava i kapacitet organizma za proizvodnju energije. Dodati fosfat može takođe da produži vreme pražnjenja rezervi kreatinin fosfata tokom intenzivne fizičke aktivnosti. Takođe se smatra da povećan nivo fosfata u krvi povećava proizvodnju 2,3-DPG, čime se poboljšava oslobađanje kiseonika iz hemoglobina. Trenutno nisu poznati rizici vezani za veći unos fosfata, a rezultati istraživanja vezanih za njegov ergogeni efekat su kontradiktorni. Zato su potrebna dodatna istraživanja da bi se utvrdio efekat i bezbednost povećanog unosa fosfata.
 
Autor: N/A Objavljeno: 07.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ