x

Karate turnir Arena kup 2018

Karate turnir Arena kup 2018

Karate turnir Arena kup održaće se u subotu, 24. novembra 2018. godine, u Beogradu, u organizaciji Karate kluba Arena i Beogradskog karate saveza.


Ovogodišnji karate turnir Arena kup održaće se u hali sportova Ranko Žeravica (ul. Pariske komune 20, Novi Beograd) u Beogradu, sa početkom u 10:00 časova, a u skladu sa pravilima Karate saveza Srbije (KFS) i WKF-a.


Programom karate turnira Arena kup predviđena su takmičenja u sledećim disciplinama: kate pojedinačno, kate ekipno, borbe pojedinačno, borbe ekipno.


KO? Karate turnir Arena kup

ŠTA? karate, turnir

KAD? 24. novembar 2018.

GDE? Hala Ranko Žeravica (Beograd)


Pravo učešća na karate turniru Arena kup imaće svi zainteresovani u nekoj od odgovarajućih starosnih i težinskih kategorija, uz plaćanje učesničke takse, u iznosu od 1200 dinara (10 eura) za kate/borbe pojedinačno, odnosno 1800 dinara (15 eura) za kate/borbe ekipno.


Prijavljivanje zainteresovanih učesnika/ca za učešće na karate turniru Arena kup obavljaće se do 22.11.2018. godine, putem telefona +381 62 851 00 34 i/ili i-mejla karateklubarena@yahoo.com


Napomena:

 • Pravo nastupa imaju samo ekipe i pojedinci uredno registrovani u KFS za 2018/19. godinu, odnosno uredno registrovani članovi organizacije koja je u sistemu WKF.

 • Za takmičare i zvanična lica neophodna je nacionalna akreditacija uredno overena za 2018/19. godinu, a za sve takmičare, i domaće i inostrane, važeći lekarski pregled i polisa osiguranja.

 • Sportska i zaštitna oprema mora biti u skladu sa pravilima borenja i suđenja za takmičare, trenere i sudije.

 • Pored borilišta na parketu mogu da se nalaze samo treneri i menadžeri u sportskoj opremi sa vidno istaknutom važećom akreditacijom.

 • Kategorizacija turnira je B klase

 • U prijavi za ekipna takmičenja i u borbama i u katama obavezno navesti takmičare koji su u sastavu ekipe

 • Svaki klub odgovara za zdravstveno stanje svojih takmičara i takmičari nastupaju na odgovornost klubova.

 • Organizator takmičenja ne snosi odgovornost za eventualne povrede sportista.

 • Kod poletaraca, pionira i nada takmičenje u izvođenju kata sprovodi se u šest klasa: E klasa (žuti pojas), D klasa (oranž pojas), C klasa (zeleni pojas), B klasa (plavi pojas), A klasa (braon pojas) i APSOLUTNA kategorija.  

 • Takmičari iz E i D klase (žuti i oranž pojasevi) izvode predučeničke i učeničke kate i mogu ponavljati katu u svakom trećem krugu (moraju znati najmanje dve kate) pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavljati uzastopno.

 • Takmičari iz C klase (zeleni pojasevi) izvode učeničke i teki kate i mogu ponavljati katu u svakom četvrtom krugu (moraju znati najmanje tri kate) pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavljati uzastopno.

 • Takmičari iz B klase (plavi pojasevi) izvode učeničke, teki i majstorske kate, u svakom krugu nova kata, s tim da u borbi za medalju mogu ponoviti katu iz eliminacija, ali ne uzastopno.

 • Takmičari iz A klase (braon pojasevi) izvode mastorske kate, u svakom krugu nova kata, s tim da u borbi za medalju mogu ponoviti katu iz eliminacija, ali ne uzastopno.

 • Takmičari u apsolutnom nivou kod uzrasnih kategorija pionira i nada nada izvode kate sa oficijelne Kata liste, u svakom krugu nova kata, a kod uzrasne kategorije poletaraca izvode kate sa oficijelne Kata liste i mogu ponavljati katu u svakom četvrtom krugu (moraju znati najmanje tri kate) pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavljati uzastopno.

 • Kod kata ekipno za poletarce, pionire i nade izvode se kate sa oficijelne Kata liste. Poletarci mogu ponavljati katu u svakom trećem krugu (moraju znati najmanje dve kate), pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavljati uzastopno a pioniri mogu ponavljati katu u svakom četvrtom krugu (moraju znati najmanje tri kate), pri čemu jednu istu katu ne mogu ponavljati uzastopno. Kod uzrasne kategorije nada, takmičari u svakom krugu izvode novu katu, s tim, da u borbi za medalju mogu ponoviti katu iz eliminacija, ali ne uzastopno.

 • U apsolutnoj kategorija u izvoñenju kata za mlañe uzrasne kategorije kod nada mogu nastupati isključivo sportisti iz A i B klase, kod pionira iz A, B, C i D klase a kod poletaraca iz C i D klase.

 • Takmičenje u katama pojedinačno, odvija se tako što katu istovremeno izvode oba takmičara (crveni i plavi), nakon čega sudije proglašavaju pobednika.

 • Kod kata ekipno za svaki uzrast postoji samo jedan (apsolutni) nivo.

 • U katama ekipno za poletarce, pionire i nade jedan član kata tima može da bude iz prve mlañe uzrasne kategorije.

 • U katama ekipno u konkurenciji nada u finalu se radi BUNKAI.

 • Tim u katama sačinjavaju tri takmičara i kod poletaraca, pionira i nada ekipa može biti mešovata.

 • Borba za muške i ženske nade i za pionire i pionirke traje 90 sekundi.

 • U borbama ekipno svi članovi ekipe moraju biti iz propisane uzrasne kategorije, mlađi ne može da radi za starije.

 • Takmičenje se odvija po Kup sistemu bez repasaža.


Program karate turnira Arena kup:

Subota, 24. novembar 2018.

 • 09:00 - 09:45 - Pregled dokumenata

 • 09:30 - 09:45 - Brifing sudija

 • 10:00 - Početak takmičenja


Više informacija o karate turniru Arena kup možete dobiti putem telefona  +381 62 851 00 34.


Autor: Marko Skorić Održavanje: od 24.11.2018. do 24.11.2018.

Još fotografija:

PODACI O ORGANIZATORU

Naziv Organizatora: Karate klub Arena; Beogradski karate savez
Mesto: Beograd
Adresa:
Kontakt tel. #1:
Kontakt tel. #2:
Faks:
Mobilni telefon:
E-Mail adresa: karateklubarena@yahoo.com
Web sajt: http://www.karateklubarena.com
Facebook:
Twitter:
Instagram:

PROČITAJTE JOŠ...