x

EHF seminar za trenere

EHF seminar za trenere
Beograd je domaćin trećeg modul EHF seminara trenera za sticanje najvišeg tenerskog zvanja među zemljama potpisnicama RINCK konvencije, zvanja Master Trenera, koji se u glavnom gradu održava od 03. do 09. decembra 2012. godine.

Prvi deo seminara održan je u januaru mesecu u Beogradu, tokom Evropskog prvenstva za muškarce, dok je drugi održan u julu u Austriji. Nakon dobre organizacije prvog modula EHF je organizaciju završnog modula poverio Rukometnom Savezu Srbije.

Na završnom modulu učestvuje 21 trener iz 11 različitih zemalja. U okviru seminara treneri slušaju teorijska predavanja i učestvuju u radionicama sa različitim tematikama. Praktična predavanja održavaju se u hali SC Voždovac na Banjici.

Predavači na ovom seminaru su: Branislav Pokrajac, Peter Kovacs iz Mađarska, Wolfgang Pollany iz Austria, Helmut Hoeritsch (EHF) i Peter Froeschl (EHF).

Svi treneri su za ovaj seminar pripremili završne radove koje brane pred komisijom EHF-a, teorijski ili praktično, po sopstvenom izboru. Nakon završetka seminara treneri će dobiti sertifikate sa zvanjem Master Trener, a zanimljivo je da je ovo istorijski trenutak u obrazovanju trenera zemalja potpisnica RINCK konvencije jer se po prvi put organizuje polaganje za sticanje zvanja Master Trenera.

Celokupan rad trenera odvija se bez ikakvih problema po utvrđenom programu a svi učesnici, predavači kao i predstavnici EHF-a izrazili su veliko zadovoljstvo dobrom organizacijom seminara i tradicionalnim gostoprimstvom na koje nailaze na svakom koraku.
Datum: 06.12.2012. Autor: Aleksandra Adžić

PROČITAJTE JOŠ...