x

Neolimpijskim sportovima 9,55 prоcenata budžeta

Neolimpijskim sportovima  9,55 prоcenata budžeta
Sportski savez Srbije apsolutno podržava odluku o raspodeli sredstva za programe granskih sportskih saveza u 2014. koju je potpisao ministar omladine i sporta Srbije Vanja Udovičić.

Što se tiče isključenja pojedinih sportskih saveza iz finansiranja to je uređeno Zakonom o sportu i savez koji ga  prekrši, dve godine neće biti finansiran iz budžeta, a zbog takvih prekršaja krivicu ne snosi niti Ministarstvo omladine i sporta Srbije a niti Sportski savez Srbije, već rukovodstvo kažnjenog saveza - ističe se u saopštenju koje je medijima poslao Sportski savez Srbije a potpisao Aleksandar Šoštar.

U saopštenju naglašava i da  programe za olimpijske sportove podnosi Olimpijski komitet Srbija a za neolimpijske  Sportski savez Srbije čije su dve komisije, za vrhunski sport i programska, do 31. maja 2014. prikupile i razmatrale programe neolimpiskih saveza i, potom, napravile analizu uspešnosti grana sporta u 2013. Na osnovu kriterijuma o kategorizaciji grana sporta i o kategorizaciji vrhunskih sportista i pravilnika o raspodeli i potrošnji budžetskih sredstava, predložile s programe za narednu godinu. Predlozi su upućeni Ministarstvu omladine i sporta. Tokom jula 2014. ministar je formirao Komisiju za izbor programa, koja je donela predloge do 30. decembra 2014.  da bi potom obavešteni svi nosioci programa o iznosu sredstava za 2015.

Ovo je deo zakonske procedure koje se ministar, pa i krovne nevladine organizacije Sportski savez Srbije i OKS, moraju da se pridržavaju.

Od celokupnog budžeta za 2015. koji je odvojen za redovne programe sportskim savezima, neolimpijskim sportovima ići će 9,55 odsto. Većina saveza dobija ispod četiri miliona dinara za njihove potrebe, najviše na aktivnosti reprezentativnih selekcija, učešće na međunarodnim takmičenjima, honorarima za trenere, iznajmljivanje terena, kupovinu opreme, kotizacije i slično. Samo pet saveza neolimpijskih sportova dobija deset i više miliona dinara: vazduhoplovni 15, karate 14, kuglaški 14, kik boks 12 i auto i karting savez 10 miliona dinara.

Sporski savez Srbije je Pravilnikom o kategorizaciji grana sporta i Kategorizaciji vrhunskih sportista, odvojio takmičarski vrhunski sport od amaterskog i masovnog rekreativnog sporta. Imajući u vidu Strategiju razvoja sporta u Republici Srbiji (2014. - 2018.) gde je poseban akcenat dat na obezbeđenje uslova da se svakom građaninu pruži mogućnost da se bavi sportom bez obzira kako se taj sport zove, deliti grane sporta na velike i male možemo samo kada su u pitanju vrhunski sportski rezultati. Svaka grana sporta koja okuplja decu, omladinu i odrasle zaslužuje pažnju, bez obzira koliki je broj učesnika u pitanju.

Zakonom o sportu predviđene su i kaznene mere za granske saveze, koji se ogreše o zakon i Pravilnik o odobrenju i utrošku budžetskih sredstava, a to se desilo plivanju i ribolovu u ovoj godini, a ranijih godina tekvandou, boksu i Savezu invalida Srbije. Odluku o obustavi budžetskih sredstava ne može doneti ni ministar ni ministarstvo, već nju diktira Zakon o sportu – zaključuje se u saopštenju Sportskog saveza Srbije.

Datum: 23.01.2015. Autor: Sportski savez Srbije

PROČITAJTE JOŠ...