x

Sport i internet

Sport i internet
Računarska tehnologija je imala izuzetan značaj na razvoj društva. Jedan određeni napredak koji je ostavio dubok trag na društvo a samim tim i na sport je internet. Internet predstavlja potpuno novi način pristupa informacijama i njihovog prenošenja, pruža mnoge očigledne prednosti za organizacione funkcije, uključujući i odnose sa javnošću. Internet je omogućio potpuno novu alternativnu komunikaciju i dramatično ubrzao komunikacijski proces.

Internet pruža drugačiji način da se iskusi (sagleda) sport. U sportu se najčešće koristi za praćenje novosti (sportske vesti, sportski rezultati), za pregled ili preslušavanje prenosa utakmice (već odigranih ali i prenosa uživo), za edukaciju (sportski blogovi, edukativni sajtovi itd), za sportsko klađenje (online kladionice), razmenu podataka, komunikaciju itd. Internet omogućava ljubiteljima sporta virtuelni pristup sportu u realnom vremenu, kao i specifičan način interakcije sa samom sportskom organizacijom ali i sa ostalim ljubiteljima sporta.

Istraživanja prema Mc. Kvejlu (Mc. Quail, 1984) pokazuju da korisnici koriste nove tehnologije (internet) da zadovolje svoje emocijalne i kognitivne potrebe. Rast i Varki (Rust and Varki 1996) su kategorizovali ove potrebe kao: potreba za informacijama, potreba za zabavom (razonodom), potreba za socijalizacijom (druženjem-udruživanjem). Interaktivni medij kao što je internet pruža pojedincima pristup ogromnoj količini lako dostupnih informacija (rezultati, statistike, komentari, igrice, forumi, četovanje, fan grupe, itd.), njihovo praćenje ali i mogućnost aktivnog učestvovanja pruža pojedincu razonodu ali i određeni vid socijalizacije (udruživanja).

 Internet pruža posetiocima veću slobodu od štampanih medija ili televizije, da sami pronađu informaciju koja ih zanima. Sa mogućnošću pojedinaca da na lak i jednostavan način pristupi internetu i zadovolji svoje potrebe za informacijama, razonodom (zabavom) i socijalizacijom (druženjem), postavlja se ključno pitanje: "Kako sportske organizacije (savezi, društva, klubovi, itd. )mogu da iskoriste ovaj fenomen da ojačaju vezu sa svojim korisnicima (potrošačima) i dugoročno povećaju profitabilnost?".

Kako internet postaje sve popularniji, a broj njegovih korisnika raste sve više, povećava se i važnost ovog medija. Internet pruža mogućnost sportskim organizacijama da na efikasan način stupe u interakciju  (direktno komuniciraju) sa svojim klijentima i  korisnicima njihovih proizvoda i usluga. Mnoge sportske organizacije su već prisutne na internetu iz različitih razloga, uglavnom preko svojih internet sajtova. Internet sajt može poslužiti kao moćan alat za komunikaciju.

Internet sajtovi između ostalog omogućuju distribuciju kontrolisanih poruka i informacija, ove poruke možda nemaju toliku snagu kao one koje se prenose lično (face to face). Ipak, mogućnost da isporuči kontrolisanu poruku (informaciju) masovnoj publici, i da prikuplja povratne informacije od velikog broja ljudi (posetilaca),  čini internet sajt veoma vrednim alatom za odnosne sa javnošću.

Prednost korišćenja interneta leži u tome što internet omogućava sportskim organizacijama da ostvare dvosmernu komunikaciju sa svojim korisnicima, odnosno dobiju povratnu informaciju od strane svojih korisnika.  Uspešne sportske organizacije sve više na svoje fanove (korisnici, posetioci, navijači) gledaju kao na svoje saradnike, sa kojima ostvaruju izvesni dialog i od kojih dobijaju preko potrebne informacije koje uključuju primedbe, pohvale, a ponekad i gotova rešenja.

Ukoliko sportska organizacija želi da bude i ostane uspešna u budućnosti, mora stalno da osluškuje potrebe, želje, pohvale i primedbe svojih fanova, da potstiče otvoreni dijalog između svojih fanova, da komuniciraju sa njima i da prikupljaju i analiziraju prikupljene podatke.
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 15.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ