x

Informacione tehnologije i sport

Informacione tehnologije i sport
Informacione tehnologije (IT) ili informacione i komunikacione tehnologije (ICT) igraju značajnu ulogu u mnogim oblastima savremenog društva  a samim tim i u sportu. IT tehnologija stvorila je velike promene i otvorila nove mogućnosti. IT ukljulujući i internet ima ogroman potencijal da obogati živote ljudi. Ove tehnologije doprinose razvoju i distribuciji poslovnih informacija, edukacije, znanja, iskustva i ideja širom sveta. IT tehnologije takođe pomažu  u smislu povećanja efikasnosti i brzine obavljanja ciljeva i zadataka na radnom mestu i kod kuće.

U svim segmentima sportske industrije informacione tehnologije su prepoznate kao koristan alat koji omogućava  jedinstvenu mogućnost za poboljšanje i olakšavanje rada sportske organizacije i njene administracije. Pojam informacionih tehnologija u sportu odnosi se na sve resurse, procese, postupke i sisteme za prikupljanje podataka koji mogu biti korisni sportskoj organizaciji u ispunjavanju svojih ciljeva i zadataka. Većina nas već je upoznata sa raznim informacionim tehnologijama koje su u upotrebi u svakodnevnom životu, računar, laptop, internet, sms poruke, e-mail poruke, govorna pošta... Sve ove tehnologije ali i stalni razvoj novih informacionih sistema i softvera predstavljaju već  više od decenije stalan izazov sportskim menadžerima da otkriju kako najbolje mogu iskoristiti informacione tehnologije za poboljšanje i postizanje ciljeva sportske organizacije.

Informacione i komunikacione tehnologije, posmatrane kroz funkciju njihove primene, integrišu moderne tehnologije povezane sa savremenim kompijuterskim (računarskim) sistemima i komunikacijama (J. Malacko, 2008).

Zajedničke tehnologije kao što su  e-mail, sobe za čet, diskusioni forumi, itd. imaju jedinstvenu ulogu da pomognu pri razmeni podataka, širenju znanja unutar sportske organizacije ali i izmedju organizacije i sredine (društva) u kojoj se ona nalazi. Ove tehnologije imaju veliki potencijal da pomognu, sportskim organizacijama naročito njihovoj administraciji da reši svoje probleme putem razmene ideja, znanja i iskustva zaposlenih sa zaposlenima u drugim organizacijama koje ne moraju da se  nalaze u njihovoj neposrednoj blizini. Brojne studije su razmatrale razne načine da se znanje raširi (deli) unutar organizacije ali i da se to znanje otvoreno deli. Ipak velika količina znanja unutar bilo koje organizacije još uvek nisu dostupne za širu javnost, jer se to znanje ne nalazi u bazama podataka već u glavama zaposlenih (spotskih radnika) i ogleda se u njihovom ličnom znanju i iskustvu. U interesu sportske organizacije je da taj fond znanja pretoče u lako dostupne informacije koje će biti dostupne svim zaposlenima radi lakšeg ostvarivanja ciljeva i zadataka. Međutim čini se da informacione tehnologije bar za sada još uvek nisu dorasle tom izazovu.

Pojava informatičke tehnologije i srodni tehnološki napredak ima značajan uticaj na sport, možda ne toliko koliko u drugim područjima ljudskog delovanja, ali svakako značajno utiče na bolju organizovanost sportske administracije, veću dostupnost kvalitetnih sportskih informacija i njihovo lakše korišćenje. Postoji više različitih informacionih sistema koji se mogu koristiti u sportskoj organizaciji, najčešće se izdvajaju tri informaciona sistema koji se najviše i koriste:
  • Sistem obrade transakcija (eng. Transaction processing sistem - TPS) dizajniran za obradu najosnovnijih ponavljajući transakcija.
  • Upravljački informacioni sistem (eng. Management information system - MIS) pruža menadžerima informacije (podatke) o organizacionim poslovima i njihovoj performansi (učinku).
  • Sistem za podršku pri odlučivanju (eng. Decision support system) pruža podršku pri odlučivanju menadžera, prepoznavanju potreba i prati efekte promene u okolini

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="7364782146">


Nove informacione tehnologije su sportu pružile šansu da pravilno razvije sve svoje oblasti. Korist od novih tehnologija u sportu je potencijalno ogromna, ali se tu javlja i propratna pojava  koja pokazuje i "lošu" stranu, ona se ogleda u verodostojnosti dostupnih podataka, tajnosti podataka, čuvanju (skladištenju) podataka, pravilnoj primeni i upotrebi dostupnih podataka itd.

Dolazak interneta i njegova sposobnost da unapredi komunikaciju na svetskom (globalnom) nivou pokazao je pravi sportski potencijal.  Internet omogućava zaposlenima u sportu (sportskim radnicima) da se lakše i uspešnije međusobno povežu, razmene podatke znanja i iskustva. Mnoge sportske organizacije, klubovi, firme čija je delatnost vezana za neku od oblasti sporta, sportisti, itd. sada imaju svoje internet stranice (web sajt) u okviru kojih publikuju novosti koje su vezane za njihov rad. Dostupnost velikog broja kvalitetnih sportskih informacija na internetu umnogome olakšava posao sportske administracije i ljudi zaposlenih u sportu.

Da bi se u sportskoj organizaciji, i sportu uopšte, mogao postaviti (kreirati) adekvatni informacioni sistem, neophodno je da prethodno budu konstruisane kompatibilne i na kvalitativnom nivou uređene sve relevantne informatičke aktivnosti, a istovremeno i posedovati najsavremeniju informatičku tehnologiju, programe, kadrove, kao i potrebne organizaciono normativne uslove i pretpostavke, sa svrhom da omogući prikupljanje, obradu, interpretaciju i distribuciju podataka, koji su primarni za razvoj vrhunskog sporta (J. Malacko, 2008).

Pored toga, veoma je značajna adekvatna obuka (trening) zaposlenih u sportu (sportske administracije) kako bi se održao korak sa razvojem informacionih tehnologija i kako bi se izvuklo ono najbolje iz napretka koji nam omogućavaju nove tehnologije. Sa napretkom i razvojem informacionih tehnologija kako kod nas u zemlji tako i u inostranstvu sve češće nameće se pitanje osposobljenosti sportske administracije (sportskog menadžmenta) kako bi adekvatno i na pravi način obavljali svoje poslove i kako bi uštedeli vreme ali i resurse svoje organizacije. Većina sportskih organizacija prihvata napredak novih tehnologija uči, razvija i usvaja nove metode (informacione i tehnološke) koje će im pomoći da poboljšaju svoje proizvode i usluge i približe ih svojim potrošačima.

U suštini informacione tehnologije i tehnološki napredak sportu donose prednost i korist kao i ostatku društva koje prihvata i ide u korak sa napretkom i razvojem. Ako se pravilno koriste dostupne tehnologije mogu pomoći oko rešavanja već utvrđenih ciljeva i zadataka sportske organizacije,  napredak informacionih tehnologija pruža veliku pomoć sportu a naročito sportskoj administraciji.

Uzimajući u obzir činjenicu da je informaciono - komunikaciona tehnologija (ICT) izvršila značajan uticaj na radno okruženje i svakidašnji život ljudi i postala neizostavna kompentencija, srednjoročni i dugoročni ciljevi razvoja sportskih organizacija, pa i samog sporta moraju sadržavati mere kojima bi se korišćenje ICT-a proširilo, pridonoseći daljem ubrazanom razvoju ukupne tehnologije (J. Malacko, 2008).

Literatura:
Modelovanje strategijskog menadžementa u sportu - Julijan Malacko, 2008
 
Autor: Marko Skorić Objavljeno: 20.06.2014.

PROČITAJTE JOŠ