x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO R

Ran end gan
Autor:N/A/ Datum:05.01.2015.
Ran end gan (eng. run and gun) - Stil igre u košarci u kome se teži završiti napad za što kraće vreme. 
Reaktivna strategija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Reaktivna strategija predstavlja strategiju razvijenu kao reakciju na promene u okruženju i na uslove na tržištu. 
Rekord
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Rekord predstavlja osnovnu meru za svakog sportistu i njegove rezultate. 
Rekreacija
Autor:Edita Kastratović/ Datum:02.01.2015.
Rekreacija se definiše kao pozitivna i društveno prihvatljiva aktivnost u slobodno vreme, radi zabave, razonode i obnavljanja i akumuliranja energije za nove radne i poslovne poduhvate. 
Rekreativni sport
Autor:Zakon o sportu RS, 2011/ Datum:01.01.2015.
Rekreativni sport (sport za sve) jeste oblast sporta koja obuhvata bavljenje sportskim aktivnostima radi odmora i rekreacije, unapređivanja zdravlja ili unapređivanja sopstvenih rezultata, u svim segmentima populacije. 
Relativna snaga
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Relativna snaga je najveća moguća snaga koju moće proizvesti vežbač u odnosu na sopstvenu telesnu težinu. 
Repetativna snaga
Autor:N/A/ Datum:02.01.2015.
Repetativna snaga predstavlja sposobnost grupe mišića da u zadatom vremenu i zahtevima postigne što veći broj zadatih kretanja. 
Retorika
Autor:Aristotel/ Datum:01.01.2015.
Retorika je sposobnost uočavanja bitnog i primarnog svojstva kojim se može uveriti, a koje u sebi krije svaki predmet ili pojava. 
Revizija
Autor:N/A/ Datum:02.01.2015.
Revizija je proces kojim se stvarni rezultati upoređuju sa budžetom. 
Rigi seido
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
"Rigi seido" predstavlja sistem odlučivanja koji se najčešće javlja u japanskim organizacijama, i u principu se odnosi na proceduru odlučivanja po kojoj se bukvalno svaki pojedinac za koga važi sprovođenje nekog zadatka konsultuje. 
Rukovođenje
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Rukovođenje (engl. management) je u osnovi organizacioni proces u kome se koordiniraju, integrišu i usmeravaju organizacione aktivnosti radi ostvarivanja postavljenih ciljeva u okvirima željenog stanja. 
Stranica 1 od 1