x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO R - Rekreacija

Rekreacija
Autor: Edita Kastratović / Datum: 02.01.2015.
Rekreacija se definiše kao pozitivna i društveno prihvatljiva aktivnost u slobodno vreme, radi zabave, razonode i obnavljanja i akumuliranja energije za nove radne i poslovne poduhvate. 
Rekreacija
Autor: M. Relac / Datum: 02.01.2015.
Rekreacija predstavlja spontani odraz čovekove želje da zadovolji potrebe i sklonostima u aktivnostima po vlastitom izboru, a u svrhu osveženja, odmora, razonode i što sadržajnijeg korišćenja vremena izvan profesionalnih radnih obaveza. 
Rekreacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Rekreacija predstavlja slobodno izabranu, individualnu ili organizovanu društvenu delatnost, koja sredstvima fizičkog vežbanja i sportsko rekreativnim aktivnostima omogućuje ljudima aktivan odmor i zdravu zabavu i razonovu, koja im pomaže da održe dobro zdravlje, fizičku i radnu kondiciju i da ispune svoje stvaralaštvo, koje im je specijalizovanim radom u velikoj meri uskraćeno. 
Rekreacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Rekreacija obuhvata sve aktivnosti u slobodnom vremenu čoveka, koje doprinose razvoju stvaralačkih potencijala, zdravlja, životnog optimizma, zadovoljstva i kvaliteta života čoveka. 
Rekreacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Rekreacija predstavlja spontani izraz  čovekove želje da zadovolji svoju potrebu za aktivnostima, ali na dobrovoljan način i po sopstvenom izboru u svrhu odmora i razonode, i kao takva rekreacija predstavlja sponu između razonode, zabave, razbibrige i dokolice. 
Rekreacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Reč rekreacija potiče od latinskog jezika i ima više varijanti, pa prema tome i više značenja:  Recreo - ponovo stvarati, ponovo proizvoditi, obnavljati; Recreatum - obnavljati, okrepiti, osvežiti, podsticati; Recreare - prezdraviti, ponovo se roditi, okrepiti, odmarati, dolaziti sebi; Recreatio - obnavljanje (snage), prezdravljenje. 
Rekreacija
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Rekreacija je sport na nivou naše svakodnevnice. Pojam rekreacije upućuje na ponovno stvaranje, obnavljanje, osvežavanje i razonodu. Za razliku od sporta, rekreacija predstavlja spontani izraz čovekove želje da zadovolji potrebe za aktivnostima, ali na potpuno dobrovoljan način i po sopstvenom izboru, u svrhu odmora i razonode.