x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO R - Revizija

Revizija
Autor: N/A / Datum: 02.01.2015.
Revizija je proces kojim se stvarni rezultati upoređuju sa budžetom.