x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Projekcija

Projekcija
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 01.01.2015.
Projekcije predstavljaju pisane dokumente o željenom budućem stanju neke ljudske delatnosti, i iz tih razloga se mogu definisati kao izbor između mogućih alternativnih tokova, što znači, da oni na integralan način obuhvataju sve relevantne elemente aktivnosti pomoću kojih se željena stanja mogu konceptualizovati, kako, kada i na koji način se mogu realizovati, kao i kakvi se efekti od njih mogu očekivati.