x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Profesionalno sportsko takmičenje

Profesionalno sportsko takmičenje
Autor: Zakon o sportu RS, 2011 / Datum: 01.01.2015.
Profesionalno sportsko takmičenje jeste sportsko takmičenje u kojem se, u skladu sa Zakonom o sportu RS i sportskim pravilima nadležnog nacionalnog granskog sportskog saveza, takmiče isključivo profesionalni sportisti, osim ako je pravilima nadležnog međunarodnog sportskog saveza drugačije određeno.