x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Profesionalni sportista

Profesionalni sportista
Autor: Zakon o sportu RS, 2011 / Datum: 01.01.2015.
Profesionalni sportista jeste sportista koji se bavi sportskom aktivnošću kao jedinim ili osnovnim zanimanjem.