x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Princip

Princip
Autor: Stiven Kavi / Datum: 01.01.2015.
Princip predstavlja odrednicu ljudskog ponašanja za koje je dokazano da ima stalnu, postojanu vrednost.