x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Predselekcija

Predselekcija
Autor: N/A / Datum: 02.09.2016.
Predselekcija predstavlja stručni postupak pri određivanju predispozicija dece i omladine za vrhunska sportka dostignuća, zasnovan na naučnim kriterijumima i stručnom znanju stečenom u praktičnom radu.
Predselekcija
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 01.01.2015.
Predselekcija predstavlja stručni postupak pri određivanju predispozicija dece i omladine za vrhunska sportska dostignuća, zasnovan na naučnim kriterijumima i stručnom znanju stečenim u praktičnom radu.