x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Postojanost pojedinca

Postojanost pojedinca
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Postojanost pojedinca definiše se kao sklonost pojedinca da se neumorno bori sa izazovima, da godinsma održava zalaganje i zanimanje uprkos neuspehu, teškoćama i zastojcima u napredovanju.