x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Planiranje

Planiranje
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 01.01.2015.
Planiranje (lat. plenus) predstavlja neprekidan proces utvrđivanja ciljeva i zadataka, koje treba operacionalizovati, kao i iznalaženje najpovoljnije varijante njihove realizacije kroz određeni vremenski periodi. 
Planiranje
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Planiranje kao proces predstavlja biranje jednog efikasnog pravca delovanja radi realizacije unapred postavljenog cilja. 
Planiranje
Autor: Van Der Zwaag / Datum: 01.01.2015.
Planiranje je proces koji obuhvata: predviđanje budućih ciljeva, formulisanje strategija za ostvarivanje ciljeva i projektovanje budžeta kako bi se ceo proces planiranja zaokružio. 
Planiranje
Autor: D. Erić / Datum: 01.01.2015.
Planiranje je proces utvrđivanja organizacionih ciljeva i iznalaženja načina za njihovo ostvarenje. Ono zahteva donošenje odluka bitnih za budućnost organizacije, a u skladu sa definisanim problemima.