x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Perspektivni sportista

Perspektivni sportista
Autor: Zakon o sportu RS, 2011 / Datum: 02.01.2015.
Perspektivni (talentovani) sportista jeste maloletni sportista koji je na osnovu ostvarenih sportskih rezultata rangiran, u skladu sa Nacionalnom kategorizacijom sportista u kategoriju perspektivnih sportista.