x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P - Perspektiva

Perspektiva
Autor: Edvard Banfild / Datum: 01.01.2015.
Perspektiva predstavlja vremensko razdoblje u budućnosti o kome čovek razmišlja kada u sadašnjosti odlučuje o svojim aktivnostima.