x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO N

Nauka
Autor:Komar/ Datum:01.01.2015.
Nauka je koherentni sistem znanja o objektivnoj stvarnosti koji je, pre svega, u funkciji zadovoljavanja određenih potreba i rešavanja praktičnih problema. 
Neprofitna organizacija
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Neprofitna organizacija - engl. Non Profit organization - nekomercijalna, neprivredna organizacija čiji osnovni cilj predstavlja ostvarivanje njene misije. Neprofitna organizacija ostvaruje profit samo kao sredstvo za postizanje osnovnog cilja. 
Neprofitni sportovi
Autor:N/A/ Datum:02.09.2016.
Neprofitni sportovi su svi sportovi koji ne mogu da  ostvare profit pa za njihovu delatnost.
Stranica 1 od 1