x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO E - Elektromiografja

Elektromiografja
Autor: N/A / Datum: 01.12.2014.
Elektromiografja (engl. Electromyopgraphy) predstavlja dijagnostički test koji proverava rad mišića merenjem njegove električne aktivnosti. Elektrode su pričvršćene za kožu ili umetnute u telo kroz iglu i vrše električni stimulus motornih jedinica koji prouzrokuje kontrakciju mišića. Kontrakcije mišića se prikazuju u obliku dijagrama na grafikonu kada mišići rade normalno, promene na dijagramu ukazuju na prisustvo bolesti ili povrede.