x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO B - Brzinska snaga

Brzinska snaga
Autor: N/A / Datum: 28.12.2014.
Brzinska snaga predstavlja izrazitu dinamičku snagu za koju je karakteristična eksplozivna kontrakcija mišića.