x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO B

Backpacking
Autor:N/A/ Datum:08.01.2021.
Backpacking predstavlja višednevni boravak u prirodi sa rancem i svom neophodnom opremom za preživljavanje (hrana za više dana, voda, zaštita od vetra/ kiše/ sunca, rezervna odeća, šator i sl.). Backpacking kao i trekking pored šetnje podrazumeva i snalaženje, orijentaciju i preživljavanje u prirodi. Od trekkinga se razlikuje po količini neophodne opreme koju nosite sa sobom.
Baraž
Autor:N/A/ Datum:04.12.2014.
Naknadno odigravanje utakmica za one ekipe koje su u prethodnom takmičenju postigle jednak broj bodova, a nisu uspele da se direktno kvalifikuju.
Baza podataka
Autor:Dr. Dragan Životić/ Datum:09.12.2014.
Baza podataka predstavlja osnovni skup podataka smešten u računar i organizovan u takvu logičku i tehničku stukturu, da omogući dostup do svakog pojedinog elementa.
Beta blokatori
Autor:N/A/ Datum:12.12.2014.
Beta blokatori (engl. Beta blockers) predstavljaju grupu lekova koja se obično koristi u lečenju hipertenzije, srčane aritmije, migrene, anksioznosti, drhtavice, mogućeg srčanog udara. Beta blokatori smanjuju krvni pritisak i broj srčanih otkucaja, blokiraju receptore za nadražaje itd. Korišćenje beta blokatora je zabranjeno u sportovima kao što su streljaštvo, streličarstvo, skijaški skokovi itd. jer njihova uptreba dovodi do opadanja koncentracije, nervoze, itd.
Bolest putovanja
Autor:N/A/ Datum:12.12.2014.
Bolest putovanja (engl. Jet lag) je prolazan klinički sindrom koji se javlja kao odgovor na remećenje fizioloških bioloških ritmova i uobičajeno rezultira nespecifičnim simptomima.  Sindrom se kod većine osoba razvija kada putuju kroz tri ili više vremenskih zona. Karakterišu ga dve faze: (1.) razvoj cirkadijalne disritmije (desinhronizacije) i (2) adaptacija na novu vremensku zonu (resinhronizacija).
Brzina
Autor:Prof. dr. Sava Ivanić/ Datum:08.12.2014.
Brzina je komponenta fizičke sposobnosti čoveka  koja mu omogućava da jedan prost pokret, složeno kretanje ili čitavu radnju izvrši u najkraćem mogućem vremenu.
Brzinska izdržljivost
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Brzinska izdržljivost predstavlja sposobnost odupiranja zamoru kod trajnih opterećenja sa pretežno anaerobnim radom, ondnosno maksimalnim deficitom kiseonika.
Brzinska snaga
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Brzinska snaga predstavlja izrazitu dinamičku snagu za koju je karakteristična eksplozivna kontrakcija mišića.
Budžet
Autor:N/A/ Datum:02.12.2014.
Budžet kao monetarni  izraz, je sredstvo za planiranje i kontrolisanje aktivnosti na svim nivoima organizacije za određeni period.
Stranica 1 od 1