x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO B - Bolest putovanja

Bolest putovanja
Autor: N/A / Datum: 12.12.2014.
Bolest putovanja (engl. Jet lag) je prolazan klinički sindrom koji se javlja kao odgovor na remećenje fizioloških bioloških ritmova i uobičajeno rezultira nespecifičnim simptomima.  Sindrom se kod većine osoba razvija kada putuju kroz tri ili više vremenskih zona. Karakterišu ga dve faze: (1.) razvoj cirkadijalne disritmije (desinhronizacije) i (2) adaptacija na novu vremensku zonu (resinhronizacija).