x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO B - Baza podataka

Baza podataka
Autor: Dr. Dragan Životić / Datum: 09.12.2014.
Baza podataka predstavlja osnovni skup podataka smešten u računar i organizovan u takvu logičku i tehničku stukturu, da omogući dostup do svakog pojedinog elementa.