x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A - Anaerobni prag

Anaerobni prag
Autor: Haber / Datum: 28.12.2014.
Anaerobni prag je onaj stepen opterećenja, od kojeg se pri daljem povećanju opterećenja pojavljuje sve brža koncentracija laktata u krvi.
Anaerobni prag
Autor: Kiderman / Datum: 28.12.2014.
Anaerobni prag je najniže opterećenje za vreme napora narastajućeg intenziteta iznad kojeg nastupa nagli linearni porast, takođe i konstantna koncentracija mlečne kiseline u krvi.
Anaerobni prag
Autor: Wasserman / Datum: 28.12.2014.
Intenzitet rada, pri kome se prvi put u povećanoj meri javlja koncentracija laktata u plazmi, povećava stvaranje i eliminaciju CO2 sa istovremenim porastom respiratornog koeficijenta (RQ) i eksponencijalnim povećanjem plućne ventilacije (VE), označava se kao anaerobni prag.
Anaerobni prag
Autor: Nikolić / Datum: 28.12.2014.
Sistemski porast VE/VO2 - ventilatornog koeficijenta za kiseonik bez istovremenog povećanja VE/CO2 - ventilatornog ekvivalenta za ugljen-dioksid, označava se kao anaerobni prag.