x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO A

Aciklični sportovi
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Aciklični sportovi su sportovi za koje je karakteristična brza promena pravca kretanja (pr. sportske igre (fudbal, košarka, vaterpolo.), borilački sportovi.).
Ad hok struktura
Autor:Dr. Jovo M. Ttodorović/ Datum:00.00.0000.
Ad hok (Ad hoc) struktura predstavlja vrstu organizacione strukture koja se stvara za izvršenje određenog specifičnog zadatka, odnosno projekta, čije je trajanje, po pravilu ograničeno.
Adhokratija
Autor:Dr. Jovo Todorović/ Datum:28.12.2014.
Adhokratija predstavlja privremenu organizaciiju koja se uspostavlja da bi se postigao određeni cilj ili više ciljeva, a raspušta se kada se cilj (ciljevi) ostvari.
Administrativno vođenje
Autor:Dr. Jovo M. Ttodorović/ Datum:28.12.2014.
Administrativno vođenje (upravljanje) je serija postupaka vođenja koji nisu prinudne, već dobrovoljne prirode i sastoji se na ukazivanju administrativnog organa na određene postupke ili uzdržavanje od postupaka pojedinaca u preduzećima, kompanijama i ustanovama, da bi se prihvatanjem mera administrativnog vođenja postigao źeljeni cilj države, odnosno administrativnog organa.
Advertajzing
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Advertajzing engl. Advertizing - objava, oglas, reklama. Radnje koje spadaju u reklamnu delatnost i ekonomsku propagandu. Koristi se i kao sinonim navedenih pojmova.
Aerobik
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Aerobik (engl. Aerobics) je sistem dizajniran za unapredjenje snabdevanja i korišćenja kiseonika u telu. Ova metoda vežbanja koja koristi muziku pomaže pri dovođenju u željeno stanje kardiovaskularnog sistema pomoću pokreta koji stvaraju povećane potražnje za kiseonikom. Aerobik vežbanje pojačava sposobnost disanja, što omogućava srcu da pumpa krv i kiseonik isporučuje ka svim delovima tela. Neke od prednosti aerobika su povećana izdržljivost i energija, kontrola težine, smanjen krvni pritisak, smanjen nivo holesterola u krvi i povećana sposobnost za kontrolu stresa.
Agilnost
Autor:Dr. Drago Tomić/ Datum:28.12.2014.
Agilnost je psihomotorna sposobnost, koja je satkana od elemenata brzine, ali se isključivo na brzinu ne može svoditi. Mogla bi se definisati i kao sposobnost optimalnog uspostavljanja brzine kretanja u odnosu na potrebu njenog gašenja radi potrebe menjanja smera kretanja.
Akcije
Autor:D. Erić/ Datum:28.12.2014.
Akcije kao finansijski instrument predstavljaju jedan od načina prikupljanja kapitala za finansiranje poslovanja A.D. u tom smislu akcije predstavljaju alternativu finansiranju putem kredita i emisije instrumenata duga.
Aklimatizacija
Autor:N/A/ Datum:00.00.0000.
Aklimatizacija predstavlja adaptaciju na stres izazvan promenom sredine u kojoj se trenira, a koja se najčešće odnosi na visinu, toplotu, hladnoću, vlagu i sl.
Aksiom
Autor:Dr. Jovo Todorović/ Datum:28.12.2014.
Aksiom predstavlja konstataciju koja je opšte prihvaćena kao istina.
Altruizam
Autor:Dr. Života Radosavljević/ Datum:28.12.2014.
Altruizam predstavlja osobinu čoveka koja podrazumeva nesebičnu spremnost da se pomogne drugom čoveku bez očekivanja bilo kakve koristi, naknade ili pogobnosti.
Amater
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Amater je bilo koja osoba koja se nikada nije takmičila ni u jednom otvorenom takmičenju, koja se nije takmičila radi novca iz državne  kase ili koji je prikupljen prodajom ulaznica, i koja ni u jednom periodu života nije podučavala druge sportu, niti pomagala u tome, i time zarađivala za život.
Amaterski sport
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Amaterski sport - engl. Amateurs sport - amaterski, diletantski. U zapadnim zemljama je poznat kao neprofesionalni sport. To je kategorija sportskih aktivnosti, kojima se ne realizuju profesionalni odnosi između sportista i sportskih institucija. Amaterski sport može biti vrhunski, atraktivan (sa visokim stepenom majstorskog kvaliteta) i običan (sa niskim stepenom majstorskog kvaliteta) u smislu postizanja određenog kvaliteta sportskih rezultata. Običan amaterski sport znači da se sportista bavi fizičkim vežbama samo za sebe, bez obzira da li postiže visoke ili niske rezultate, ili da mu nije osnovni cilj da sportskom aktivnošću ostvari zaradu.
Amblem
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Amblem - engl. Emblem - simbol, simbolizovati, prikazivati. Na grčkom jeziku amblem označava reeljefni ukras. To je uslovno ili simbolično prikazivanje nekih ideja, aktivnosti, firmi, kompanija, timova... Simbol može biti u obliku zaštitnog grba, znaka, naziva, skraćenog naziva, logotipa i drugih slikovitih simbola, kako pojedinačnih, tako i kombinovanih. Amblem se ponekad koristi kao sinonim maskote i grba.
Anaerobni prag
Autor:Haber/ Datum:28.12.2014.
Anaerobni prag je onaj stepen opterećenja, od kojeg se pri daljem povećanju opterećenja pojavljuje sve brža koncentracija laktata u krvi.
Anatomski položaj
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Anatomski položaj (engl. Anatomical position) predstavlja položaj ljudskog tela koji se koristi kao polazište za opisivanje naknadnih pokreta. Kod anatomskog položaja ljudsko telo stoji sa licem napred, ruke su dlanskom stranom okrenute ka napred, noge stoje zajedno jedna pored.
Antidepresiv
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Antidepresiv (engl. Antidepressant) predstavlja medikament koji se primarno koristi za lečenje depresije. Takođe se preporučuje kod lečenja hroničnog bola, sindroma pretreniranosti, poremećaja ishrane, poremećaja spavanja, itd.. Postoje četiri različite pod grupe antidepresiva koje imaj urazličit nivo efikasnosti i dejstva.
Asocijacija
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Asocijacija - engl. Association - društvo, koje se osniva kao dobrovoljno udruženje samostalnih organizacija radi operativnog i kvalitetnog ostvarivanja sopstvenih i zajedničkih, odnosno opštih ciljeva. Asocijacije se razlikuju po granama, vrstama sporta, kao i po nivoima delatnosti. One mogu biti lokalne, regionalne, nacionalne, međunarodne.
Aspartinska kiselina
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Aspartinska kiselina je amino kiselina uključena u konverziju amonijaka u urei i jetri. Višak amonijaka je povezan sa umorom, pretpostavlja se da se davanjem aspartana može pospešiti izlučivanje amonijaka iz tela, i time odložiti pojava zamora.
Atletika
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Atletika (engl. Athletics) predstavlja grupu sportova, koja uključuje skakačke skokove (skok u vis, skok u dalj, troskok), bacačke sportove (bacanje koplja, bacanje kladiva, bacanje diska), trčanje (na 100m, 200 m, 400m, 4x100m, 4x400m štafeta, 400m sa preponama), trčanje na srednjim udaljenostima (800m, 1500m, 5000m, 10 000m, kros trčanje, trčanje sa preponama), trčanje na duge staze (maraton, polu maraton, zabavno trčanje), brzo trčanje.
Atraktivnost
Autor:N/A/ Datum:28.12.2014.
Atraktivnost - engl. Attraction - privlačnost, primamljivost, privlačna snaga. U kontekstu sporta označava privlačnost, na primer, sportskog takmičenja ili sportiste, njihovu glamuroznost i visok nivo majstorstva.
Stranica 1 od 2