x

Plan aktivnosti

Analiza uslova postizanja razvojnih ciljeva sportske organizacije može da rezultira identifikovanjem nekoliko desetina pa i stotina zadataka ili aktivnosti kojima se svaki zadatak realizuje. Sve zadatke je neophodno integrisati u jedinstveni, usklađeni plan aktivnosti ili operativni plan.

Za izradu plana aktivnosti koristi se metod mrežnog planiranja čiju osnovu predstavlja izrada gantograma. Za integraciju identifikovanih zadataka može se koristiti softver iz paketa Microsoft Office (MS Project) ili neki drugi program za planiranje.

Izrada plana aktivnosti počinje utvrđivanjem početnog i krajnjeg datuma projekta i grupisanjem zadataka u vremenski određene etape. Prelaz iz jedne u drugu uzastopnu etapu definisan je događajima "međašima". Međaši su događaji, obično, sednice autoritativnog organa sportske organizacije koji je ovlašćen da donosi zaključak o tome da li je određena etapa plana aktivnosti realizovana ili ne.

U gantogram se takođe unose resursi koji se dodeljuju pojedinim aktivnostima kao i troškovi svih resursa koji se aktiviraju određenog datuma. Ovim metodom planiranja data je mogućnost dovođenja svih zadataka u međuzavisnost: na taj način se mogu ispitivati efekti "rokada" pojedinih aktivnosti kako na izglede postizanja krajnjeg cilja u predviđenom roku, tako i na ukupne troškove i na opterećenost pojedinih grupa resursa.
 
Autor: N/A Objavljeno: 06.07.2014.

PROČITAJTE JOŠ