Deca sa epilepsijom i sport
Pored epileptičkih encefalopatija detinjstva, koje se često karakterišu farmakorezistevcijom i nepovoljnim kliničkim tokom, značajan broj epilepsija i epileptičkih sindroma u ranom i kasnom detinjstvu karakterišu se povoljnom prognozom. Porodica i okolina se boje povreda koje mogu nastati tokum napada kod deteta. Opšta briga je razumljiva. Nepredvidljivosti pojave napada i strah od mogućih posledica kriza, često su u osnovi prezaštititničkog stava porodice i okoline i navode se kao opravdanje za brojne zabrane koje se nameću detetu.

Strah od pojave recidiva posle uspostavljanja dobre, stabilne i dugotrajne kontrole napada u osnovi je brojnih, uglavnom neopravdanih zabrana. Pojedini tipovi napada naročito plaše dete, porodicu, školski razred i socijalno okruženje. To se naročito odnosi na generalizovani toničko-klonički napad (GTK) koji je brutalan i dramatičan po okolinu, ali i na generalizovane napade koji se karakterišu padom i krizom svesti. Strah od povređivanja deteta ili od smrti u toku ili posle napada rezultuju se u niz zabrana koje mogu uzrokovati intenzivnu patnju deteta i imaju neželjene posledice u oblasti ponašanja i psihosocijalnog funkcionisanja.

Zabrane mogu uticati na:
* Psihički razvoj deteta (naročito superego)
* Razvoj kvaliteta roditekjskih odnosa sa detetom
* Promenu funkcioinisanja porodice u kojoj dete ima hroničnu bolest
* Psihičko funkcionisanje deteta s eptjepsijom

Detetu posebno teško padaju restrikcije motornih aktivnosti koje uključuju trcanje, pešačenje i promenu mesta i svedoče o njihovoj težnji za samostalnošću, pa samim tim loše utiču na strukturisanje njegove ličnosti. Razdražljivost deteta često predstavlja odgovor na brojne zabrane i izraz je dubokog nezadovoljstva koje dete oseća. Ohrabrujući stav roditelja, nastavnika, drugova vršnjaka koji prisustvuju napadu može značajno umanjiti dramatični karakter događaja koji je sam po sebi često mučan i ponižavajući.

Socijalna izolacija i isključenje iz aktivnosti vršnjaka, kao i prezaštitnički stav roditelja, nastavnika i okoline mogu voditi ka razvoju depresivnosti, gubitku samopoverenja i samopoštovanja deteta.


Fizička aktivnost dece sa epilepsijom u školi
Rezultati našeg istraživanja pokazuju da deo nastavnika brani učešće dece s epilepsijom u fizičkim aktivnostima tokom redovne i rekreatvne nastave. Ovakav stav je često u suprotnosti sa preporukama lekara terapeuta i nameće se i deci sa stabilnom, višegodišnjom kontrolom napada. Na osnovu odgovora, datih u upitniku 68/159 nastavnika bili su protiv toga da ova deca voze biciklu, a 62/159 smatraju da je plivanje potpuno nespojivo sa ovom dijagnozom. Nishikawa i sar. su saopštili da 24.5 % nastavnika ograničavaju pristup dece s epilepsijom časovima plivanja. Njihov strah od zadesa i povređivanja ove dece u bazenu, bio je takav da je petina otvoreno savetovala decu da ne pohađaju ove časove.

Učesnik s epilepsijom treba da poštuje zabrane, koje se čine drugim učenicima. Poštovanje autoriteta nastavnika i grupe kojoj pripada čini bolji uticaj nego očekivanje neopravdavo popustljivog stava. Takva permisivnost podržava njegovu regresiju i otežava pripreme za kasniji razvoj.

    style="display:block; text-align:center;"
    data-ad-layout="in-article"
    data-ad-format="fluid"
    data-ad-client="ca-pub-3680394444982515"
    data-ad-slot="6919562611">


Deca sa epilepsijom i sport
Posle perioda u kome je dominirala restrikcija fizičkih i sportskih aktivnosti, došlo je do korekcije stava lekara koji preporučuju i ohrabruju bavljenje sportom kod bolesnika s epilepsijom. Uprkos retkim prikazima napada koji su indukovani sportskim ili fizičkim aktivnostima, skorija istraživanja podržavaju povoljno dejstvo fizičke aktivnosti i sporta na klinički tok epilepsije i same napade.

I pored toga, bolesnici sa epilepsijom se ređe bave sportom u odnosu na populaciju zdravih vršnjaka. Istraživanje bavljenja sportom i fizičkim aktivnostima u grupi od 182 naših bolesnika, dece i adolescenata s epilepsijom (8-18 godina), bez neuroloških ispada, normalne inteligencije i sa potpunom ili povoljnom kontrolom napada, pokazalo je da je samo 47.2% ispitanika uključeno u sportske aktivnosti (uglavnom fudbal, atletika i košarka). U studijama bolesnika sa različitim tipovima epilepsije i različitim nivoom kontrole napada, 53% bolesnika navode da bavljenje sportom nema nikakav uticaj na učestalost napada, a 36% da sportske aktivnosti umanjuju broj napada.

Rezultati našeg istraživanja pokazuju da oko 25.3% roditelja dece koja imaju višegodišnju stabilnu kontrolu napada, imaju negativan stav prema sportskim i fizičkim aktivnostima i obeshrabruju ih. Višegodišnje praćenje dece s epilepsijom, pokazalo je da ne postoji veća učestalost povreda tokom fizičke aktivnosti u ovoj populaciji u odnosu na zdrave vršnjake.

Neurološki uspadi i umna nedovoljnost koji odražavaju uzročnu neurološku patologiju, zajedničku i za nastanak napada, od terapeuta zahtevaju da pitanje zabrana razmatra u sklopu višestruke ometenosti deteta a ne samo kontrole napada. U brazilskoj studiji oko 15% bolesnika ne učestvuje u fizičkim aktivnostima u skladu sa savetima ordinirajućih lekara.

Uzimanje AEL može imati sedativni uticaj na bolesnike, što umanjuje njihove sportske i fizičke sposobnosti. Bavljenje sportom postaje posebno teško kod bolesnika koji uzimaju politerapiju AEL. S druge strane veći broj AEL najčešće odražava veću učestalost napada i farmakorezistenciju.


Preporuke za bezbedno bavljenje sportom
* Poštovanje sigurnosnih mera, odgovarajućih za određeni sport
* Oprez u slučaju promene antiepileptičke terapije.
* Izbegavanje ekscesnog zamora.
* Dobra hidracija.
* Dovoljan kalorijski unos (sprečavanje gipoglikemije).
* Izbegavanje hipertermije.
* Poštovanje doznog režima za uzimanje AEL.
 
Autor: Prof. Dr. Nebojša Jović
Objavljeno: 21.07.2014.


PROČITAJTE JOŠ...

LISTA KOMENTARA
Trenutno nema komentara u sistemu

OSTAVITE VAŠ KOMENTAR
Ime:
Prezime:

Tekst komentara:
POGLEDAJTE JOŠ I...
+ O nama
+ Kontakt
+ Pravna pouka
+ Uslovi korišćenja
+ Postanite saradnik
+ Često postavljana pitanja

POVEZANI TEKSTOVI...
> Sportovi za decu sa epilepsijom
> Epilepsija i sport
> Faktori psihofičkog razvoja
> Fizička aktivnost i dijabetes
> Fizička aktivnost alkohol i kofein
 
> Preporučeni tekstovi

AKCIJE
Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...