Osnove sporta

Stranica 4 od 5

Autor: Prof. dr Mithat Blagajac
Datum: 04.07.2014.
Osnovni naučni kriterijum za diferencijaciju sporta je struktura socijalnih funkcija koje se prevashodno realizuju u pojedinim njegovim područjima. Funkcije pojedinih područja sporta baziraju se na vrsti i karakteru ljudskih potreba koje se kroz specifične programe i aktivnosti i primenom primerenih metoda racio...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 04.07.2014.
Čovek egzistuje, tvori, ima svoju komunikaciju sa individuima i sa grupama, i razvija se u okviru zajednice u kojoj živi. Ono šta je važno naznačiti, je socijalni milje koji okružuje pojedinca i od čega u najvećoj meri zavisi kako će se on razvijati i izgraditi kao član društvene zajednice. Jednostavnije rečeno, k...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 03.07.2014.
S obzirom na veliki društveni ugled i uopšte značaj i ulogu sporta u savremenom životu, ispoljavanje nacionalizma (etničkog karaktera) u ovoj oblasti naših društva izaziva velku pažnju šire društvene, sportske i kulturne javnosti.Ukoliko se radi o društvenim zajednicama složenog multietničkog sastava, unatuar dr...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 03.07.2014.
Volonterizam predstavlja jednu od osnova cililnog društva afirmišući ono najplemenitije u čoveku, a to je: pacifizam, sloboda, jednake mogućnosti, bezbednost, pravda za sve ljude. U eri globalizacije, neprestanih promena, svet postaje sve manji, međusobno zavisniji i kompleksniji, a volontiranje bilo da je grupno ili in...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 03.07.2014.
Dok se, na međunarodnom nivou sport može posmatrati kao poboljšanje imidža ili stategija jedne države, sa druge strane ovo gledište ne sme biti dovoljan pokazatelj koji bi zasenio inzvanredni sportski potencijal za podsticanje ličnog razvoja i relacije između pojedinaca.Za razliku od njegovih prestižnih atributa, spo...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 03.07.2014.
Još jedno značajno pitanje, u ovom kontekstu, zaslužuje našu pažnju, gledajući kroz bazu toga da su sportski stadioni i sportske arene postale poligoni za stvaranje i razvoj nacionalističke svesti. Moramo se ozbiljno posvetiti pitanju: od čega se sastoji privlačnost sportskih ambijenata za razvoj takvog vida svesti?P...
Autor: N/A
Datum: 02.07.2014.
Fizička kultura i sportFizička kultura označava deo kulturnih vrednosti koje su zasnovane na motornim, delatnostima kretanja, koje služe usavršavanju i potvrđivanju ličnosti. Pojam fizičke kulture se svodi na subkulturu, odnosno na kulturu jedne društvene grupe. Ishodište fizičke kulture je oblikovanje duha i tela....
Autor: N/A
Datum: 02.07.2014.
Istraživači ponekad potpuno previđaju činjenicu da su se funkcije tog sporta potpuno promenile u socijalno-psihološkom i kulturnom smislu. Značaj ekonomskih socio-psiholoških i kulturnih karakteristika ove vrste sporta, u neposrednoj budućnosti, sve više će dobijati na značaju. Moderni sport se danas mora posmatrat...
Autor: Marko Skorić
Datum: 02.07.2014.
U protekle tri decenije, kao rezultat komercijalizacije, sport koji je imao dugačku nekomercijalnu istoriju, prešao je put od igre (razonode) do ozbiljnog biznisa. Oko toga da li komercijalizacija više pomaže ili odmaže sportu mišljenja su veoma podeljena. Smatra se da je do naglog širenja komercijalizacije u sportu na...
Autor: Marko Skorić
Datum: 02.07.2014.
Iako je turizam u prošlosti uglavnom bio dostupan samo privilegovanim (višim) slojevima društva, sa idustrijalizacijom i modernizacijom, odnosno pojavom "viška" vremena kod ljudi ali i sa povećanom željom da se upoznaju (posete, vide i iskuse) druge, nove destinacije i načini življenja, turizam je danas postao široko...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Ako je pre sto godina osnivač modernih Olimpijskih igara Pjer de Kuberten izjavio "da je novac najveći neprijatelj sporta", onda se s pravom možemo zapitati: Zašto je moderno društvo svesno žrtvovalo najvažniju sporednu stvar u životu svakoga čoveka na kugli zemaljskoj?Šta je to korupcija i kako je definišu?Korupci...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Nasilje u sportu postalo je veliki problem koji je prisutan širom sveta i na gotovo svim kontinentima (Europa, Severna i Južna Amerika, Azija, Afrika, Australija). Prema raznim analitičarima i posmatračima ovog fenomena posebno u Američkom sportu, nasilje se povećava ne samo na terenu nego takođe i među gledaocima, (p...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Ljudi u svom životu imaju svoje stavove i razmišljenja o raznim društvenim sferama kako o edukaciji, kulturi, politici, ekonimiji, tako i o spotu i njegovom delovanju. Moje ubeđenje je da se veoma malo priča i piše o tome, i da ljudi nemaju neka veca saznanja o ovoj temi na Balkanu, ali pri tome svi mi imamo neke određ...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Moramo na početku druge decenija ovog veka polako ali sigurno da menjamo naše poglede o sportu, i počnemo da radimo na tome da politici smanjimo uticaj koji danas ima na sport. Sve su glasnije (i jasnije) priče o tome kako sport postaje samo još jedan u nizu alata za sve veću ekomosku moć i profiterstvo pojedinaca i gr...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Danas je opšte poznata velika korisnost sporta po pojedinca ali i društvo u celini i oko toga se svi manje ili više slažemo bez obzira na naš socijalni i društveni položaj, no kao i druge društvene delatnosti (oblasti) tako i sport ima svoju crnu, negativnu, štetenu stranu koja itekako vuče sport ka rizičnom delova...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Sportska etika je deo etike koja se odnosi na problematiku morala u fizičkoj kulturi. Moral kao što je poznato, predstavlja formu čovekovog delovanja, formu čovekove prakse i praktično ponašanje čoveka prema okolini i prema ostalim ljudima, kao i prema samom sebi.  U sportu se najčešće razmatra manifestovanje m...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Na osnovu raznih agrumeneta koji se provlače u današnjem modernom svetu, može se reći da je takmičarski sport moralno oprvadan kada se sprovodi kao zajedničo traganje za izvrsnoću kao izazovu.  Prema ovom stanovištu, takmičarski sport je, u najboljem slučaju mesto gde se slobodno testiramo i pokušavamo da razv...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Neki kritičari nasilja u sportu, na ovom mestu mogu biti veoma nezadovoljni tokom debata koje vodimo o ovom fenomenu koji je sinonim savremenom društvu. Oni to mogu videti kao primer neuspešnog interesovanja filozofa za jedan ideal, i kao fokusiranje koje dozvoljava teoretičarima da ignorišu stvarne zloupotrebe koje se d...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Ponekad se moramo složiti oko toga da bizinis ima neke moralne obaveze, kao što je ona da se ne reklamiraju priozvodi koji su nesigurni ili pokvareni. Konkretno, koja se moralna ograničenja odnose na profesionalne sportske timove velikih liga. Prema jednom gledištu, sportski timovi treba da imaju iste obaveze kao i drugi ...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 02.07.2014.
Agresija se oseća u kontekstu kao napad i odgovor na taj napada koji dolazi iz nestabilne sredine. Samo ime agresija potiče od latinskog termina oggredi (napad) i predstavlja individualno i kolektivno ponašanje, odnosno dejstvo koje je usmereno ka pred stanju fizičke ili psihičke povrede, i nastojanje da se "un...

POGLEDAJTE JOŠ I...

AKCIJE

Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...