Osnove sporta

Stranica 3 od 5

Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
Strateški cilj sporta i fizičke aktivnosti na selu u periodu koji sledi mora biti borba za šire uključivanje seoskog stanovništva u masovni sportski pokret, i stvaranje uslova za efikasnije uticanje pre svega na njihovo zdrvlje i radnu sposobnost, a zatim i pridobijanje tog dela stanovništva na ovim prostorima, koje, po...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
Osnovu za sportski doživljaj čini sportsko delo. Postojanje sportista i forme sporta predstavljaju realnu osnovu za opažanje. U istom smislu, sportsko delo pretstavlja osnovni impuls za podsticanje sportskog doživljaja. Sportski doživljaj je aktivni dinamički proces u životu sportista i publike. Doživljavanje ima neko...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
Za neka društva karakteristično je prekomerno verovanje u sport i njegove funkcije, dok je za druge sport nešto sekunardno i marginalizovano. Preterana vera u sportu u njegovoj mitologizaciji, vidi se kao neka vrsta religije koja treba da omogući ostvarenje vodećih ideala. Sa jedne strane šta više praktikuje se sport d...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
Sport kao integralni deo fizičke kuture pretstavlja sistemski organizovan proces koji pozitivno utiče na pravilni psihofizički razvitak čoveka kao celine. Polazeći od konstatacije da je cilj naučnih istraživanja u oblasti sporta i fizičke kulture da otkrije faktore koji utiču na promenu čoveka kao sistema, i da utvd...
Autor: Sanela Kasegi
Datum: 08.07.2014.
Stavovi prema invalidima, tokom istorije, prolazili su kroz razne faze krećući se od prihvatanja, preko odbacivanja, do ponovnog prihvatanja. Postojala su četiri oblika invalidnosti: prvi se sticao u ratovima, drugi je bio posledica bolesti i trauma na porođaju, treći je proisticao iz sukoba sa zakonom, dok je četvrti b...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
U nekim su europskim zemljama sociolozi, psiholozi i drugi istraživači ostvarili sistematičan naučni uvid u različite značaje odnosa nasilja i sporta, pri čemu su veliku pažnju pridali upravo nasilničkom ponašanju.Nasilje ekstremnih fudbalskih i drugih navijača izbijalo je i u prvoj polovini i sredinom prošlog vek...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
Drevni filozofi su kao najviša ispoljavanja ljudskog duha iznad svega izdizali muziku i fizičku kulturu. Tvrdili su kako se iz muzike rađaju matematika i filozofija, a preko njih i sve  ostale nauke. Nega tela i bavljenje sportom utoliko više ostaju do danas bitna delatnost kojom se čovek od vajkada bavi. Upravo zbo...
Autor: Sanela Kasegi
Datum: 08.07.2014.
Danas gotovo da nema sportske aktivnosti, Olimpijskih igara, sportskih organizacija, a da tu nema žena. Žena je postala nezaobilazan i stoga nadasve značajan faktor o kom god sportu govorili. Neke dame su u svojim sportskim disciplinama ostavile takav trag da se o tome priča i pričaće se. Druge su možda samo asistirale...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
Kolektivni sportovi podrazumevaju rad i igru u timu. Sportski tim je mikrosistem zajednice, podrazumeva organizam, jedinstvenu strukturu, a svaki od igrača ima svoj zadatak i stara se o tome da sistem funkcioniše. Pored toga što kolektivni sportovi kao oblik fizičke aktivnosti ostvaruju pozitivne efekte na psihički i fiz...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 08.07.2014.
Kada shvatimo osnovne tendencije razvoja društvenih odnosa možemo na pravi način razgovarati o terminu profesionalizam u sportu ili sportski profesionalizam. Bez konkretne analize realnih društvenih procesa i odnosa, iz kojih profesionalizam proističe i koji određuju njegovu suštinu, rasprave. O sportskom profesionaliz...
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić
Datum: 07.07.2014.
Da bi se dobio objektivan odgovor na ovu dilemu, ona se mora sagledati sa dva aspekta: Društveno-političkog i stručno naučnog. Poznato je da svetom vladaju, bolesno, ambiciozni i nemoralni mediokriteti, zbog toga što pametni neće, s pravom, da im se suprotstavljaju a ostali ih, iz opravdanih razloga, slepo podržavaju. ...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 07.07.2014.
Danas svako od nas ima mogućnost javno objaviti svoje kritike (negativne ili poztivne) u zavisnosti od toga kakav osećaj kod nas proizvodi određeni rezultat. Za sve to je "kriv" brzi tehnološki razvoj koji nam preko raznih internet socijalnih reža i internet portlata (facebook, twitter i ostali) omogućava da iznesemo sv...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 07.07.2014.
Kako je čovjek temeljni element strukture društva, tako je akter u sportu temeljni element društvene strukture sporta.  Međutim, postavlja se pitanje ko je u sportu akter?Sa sigurnošću da jedan skup aktera čine sami direktni učesnici u sportskim događajima (sportisti). Ali, jesu li treneri takođe akteri u sport...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Potrebe su uvek u funkciji uspostavljanja ravnoteže koja je poremećena nekim nedostatkom, potrebe se povezuju sa ciljevima i motivacijama. Motivacije nisu samo biološki determinisane, već zavise od okloine, društvenog i kulturnog iskustva. Motivacija nas podstiče da delujemo u pravcu postavljenih ciljeva. Potreba je unu...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 07.07.2014.
Zapanjujuće je koliko su saznanja o sociološkim, psihološkim i ekonmskim faktorima u sportu i sportskim aktivnostima (rekreaciji) mala. Verovatno je na to u velikoj meri uticao i prioritet koji je dat medicinskim ispitivanjima, na osnovu čega su u stranu gurnuta sociološka, psihološka i ekonomska istraživanja.Međutim,...
Autor: N/A
Datum: 07.07.2014.
Uspešnost u sportu,ili sportski rezultat, zavisi od tako mnogo činioca, da ih je gotovo nemoguće identifikovati, a posebno njihovu dinamiku, prirodu, ili međusobni uticaj Imajući u vidu samo najznačajnije svakako se tu mora poći od faktora sportiste: njegovih bioloških potencijala, društvenih karakteristika, karakter...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 06.07.2014.
Ekstremizam kao deo života, kao lifestyle postao je priznat za odrđenu grupaciju ljudi ili pojedince koji polako pomerauju granice normalnog ponašanja u sportu. To su ljudi koji svoj život posvećuju adrenalinu, potragu za novim nepoznatim načinima života, i upravo time skreću pažnju svetskih medija prema sebi, a sa c...
Autor: N/A
Datum: 06.07.2014.
Sportski objekti (objekti fizičke kulture) u tehničko-arhitektonskom smislu podrazumeva sve prostore i površine otvorenog ili zatvorenog građevinskog oblika, namenjene održavanju određenih aktivnosti (vežbanje, treniranje, takmičenje, razonoda), ubrajajući tu prateće pomoćne prostore, gledališta i slično. Sportsk...
Autor: N/A
Datum: 06.07.2014.
Pod strukturom sportske organizacije kao sistema se podrazumevaju njeni fizički elementi i informacione veze koje proizvode njeno ponašanje. To je način na koji su gradivni elementi sistema organizovani ili međuzavisni. U realnim sportskim sistemima - organizacijama, struktura se sastoji od više fizičkih elemenata i slo...
Autor: Prof. dr. Ivan Anastasovski
Datum: 04.07.2014.
Šta je sa masovnim sportom, odnosno sportom masa?Kakva je njegova uloga u današnjem društvu?.Da li danas možemo govoriti o masovnom sportu u društvu?Masovni sport se, po pravilu shvata kao suprotnost profesionalnom tj. vrhunskom sportu. Radi se, međutim o drugoj strani iste pojave, istih odnosa i procesa... Ova teza bi ...

POGLEDAJTE JOŠ I...

AKCIJE

Ako podjednako volite sport i da pišete o njemu, odnosno znate nešto novo i zanimljivo o nekoj sportskoj temi,  a uz to želite da svoje znanje iz oblasti sporta nesebično podelite sa drugima, javite nam se. Čekamo Vas!
Zanimaju Vas informacije o određenoj sportskoj manifestaciji (turniru, prvenstvu, akciji, seminaru, itd.), pogledajte najave aktuelnih sportskih manifestacija u okviru našeg Sportskog kalendara...
Ukoliko vodite neku sportsku organizaciju (savez, klub, asocijaciju i sl.) ili ste organizator neke sportske manifestacije (turnir, akcija, seminar, sl.) i želite da je medijski promovišete, odnosno sa njom upoznate širu javnost, Savremenisport.com može postati Vaš Medijski partner...
Osetite deo atmosvere sa najzanimljivijih već održanih sportskih manifestacija putem slika koje smo zbog Vas zabeležili u okviru Foro galerije...