x

Umetničko plivanje od nastanka do danas

Umetničko plivanje od nastanka do danas
Vodeni balet, kako još neki nazivaju sinhrono plivanje nastao je u kasnom XIX veku. Iako danas graciozne pokrete u kojima su objedinjeni plivanje, gimnastika, balet, akrobatika i ronjenje pretežno izvode žene, na samom početku takmičari su bili muškarci. Kao jedna od najtežih disciplina, umetničko plivanje je 1984. godine ušlo u redovan program Olimpijskih igara i u sebi objedinjuje 3 takmičarske discipline, figure koje najčešće  izvode mlađe kategrije, te tehničke sastave koji su dosta teži i stoga su namenjeni seniorkama i slobodne sastave. Za figure je karakteristično da se izvode samostalno, a kada govorimo o sastavima, njega može da izvede jedna takmičarka ili da to bude duet, tim od osam takmičarki i kombinacija koja broji četiri do deset takmičarki.

Sa psihološke tačke posmatrano ovaj sport je pravi izazov. Neophodna je velika mišićna snaga i izdržljivost da bi se pokreti najčešće sa licem u vodi izveli pravilno.  A da bi pokret imao punoću kojoj se teži bez stila i elegancije ovaj sport je nezamisliv. Primamljivo oku sinhrono plivanje zahteva da plivačke tehnike budu dovedene do perfekcije. Takmičarke koje plene u ovom vodenom sportu moraju da dostignu kontrolu disanja, vremensku preciznost, snagu mišića i da imaju savršenu koordinaciju pokreta.  A da bi figure i elementi kako sa tehničke, tako i sa umetničke strane bili prezentovani na očekivan način, mora se savladati još jedan izazov, a to su sile potiska i gravitacije.  One su posebna prepreka prilikom izvođenja asimetričnih pokreta, od čije lepote se zaista očekuje mnogo.

Od figura i slobodnih sastava, napredak u sportu je doneo i podelu sastava na dva dela, te tako imamo tehničke i slobodne. Svetska međunarodna plivačka federacija je odredila elemente tehničkih sastava, a slobodni sastavi su plod kreativnosti svakog tima pojedinačno.

U zavisnosti od vrste sastava Svetska međunarodna plivačka federacija je odredila i trajanje. Prilikom određivanja trajanja sastava u obzir se uzima i godište takmičarke, te tako se trajanje sastava kreće u rasponu od 2 minuta do 4 minuta i 30 sekundi. Zdravlje takmičarki je na prvom mestu, te je s tim u skladu uvedeno i ograničenje trajanja ronjenja u toku sastava na 30 sekundi. Ako su u takmičenje uvrštene i figure, uglavnom se izvode četiri i od toga dve koje su obavezne, a dve se izvlače pred samo takmičenje, naravno njih određuje FINA, a grupe figura se smenjuju na svake četiri godine.

Kada je reč o našoj zemlji prva sekcija sinhronog plivanja pod vođstvom Vukašina Vuletića otvorena je 1968. godine na Tašmajdanu, a prvu školu predvodio je Franc Senica i to na bazenu "25 maj", bilo je to 1973. godine. I Kruševac je 1984. godine dobio svoju školu sinhronog plivanja koja se zvala "Sirena". Klub "Banjica" formiran je 1986. godine,  a klub Tašmajdan 1989. Nakon prvog državnog prvenstva koje je održano u Beogradu 1993. godine, ovaj vodeni sport je dobio na popularnosti te svoje klubove dobijaju i Niš i Šabac i Obrenovac.

Za istoriju ovog sporta svakako je značajno napomenuti da je prvo Svetsko prvenstvo u sinhronom plivanju održano baš u Beogradu 1973. godine.
 
Autor: Sanela Kesegi Objavljeno: 13.08.2014.

PROČITAJTE JOŠ