x

Kratka istorija streljaštva

Kratka istorija streljaštva
Ako krenemo od toga da mnogi mešaju pojam strešaljtva sa streličarstvom, što u biti i jeste jedan sport koji se razvojem industrije odnosno vatrenog oružja podelio na dve grane, dolazimo do bitnog civilizacijskog trenutka. Naime, pored vatre i točka luk i strela spadaju u tri najveća izuma ljudskog roda, što je od izuzetnog značaja za dalji razvoj naše priče. Tačan momenat otkrića luka i strele nije poznat, ali se zna da su luk i strela bili u upotrebi tačno pre 50.000 godina i to u mlađem kamenom dobu.

Međutim vratimo se pojavi vatrenog oružja. Prvo takmičenje u gađanju vatrenim oružjem održano je u XV veku u Švajcarskoj, puška koja se u to doba koristila u takmičarske svrhe zvala se arkebuza. Gađanje vatrenim oružjem je vrlo brzo zadobilo na popularnosti, osobito je ovo bila uvažavana sportska disciplina u Rusiji.

Međutim, ako govorimo o streljaštvu kao modernom sportu, ono se razvilo tek u XIX veku. Izuzetno je značajno napomenuti, da je 1890 godine počelo i gađanje pištoljem. Streljaštvo je brzo utrlo svoj put u svetu sporta, te se na 1. Olimpijskim igrama u Atini 1896. godine već našlo na programu takmičenja. Te godine se gađalo pištoljem slobodnog izbora sa 25 m i 50 m, revolverom sa 25m i vojničkom puškom na 200 m i 300 m. Takmičenje u streljaštvu je ostalo u programu Olimpijskih igara sve do danas, s tim da su discipline menjane nekoliko puta.

Na prvom međunarodnom takmičenju, koje održano u Lionu 1897. godine, koje je kasnije proglašeno prvim svetskim prvenstvom, učestvovali su takmičari iz raznih zemalja: Italije, Norveške, Holandije, Francuske i Švajcarske. Međunarodni streljački savez osnovan je 1907. godine, a svoj naziv je modifikovao 1998. godine i od tada se zove- Međunarodna sportska streljačka federacija.

Streljaštvo je imalo veoma zanimljiv razvojni put i u našoj zemlji. Prvo udruženje ovoga tipa osnovano je u Beloj Crkvi i to 1777. U periodu od 1788. do 1818. godine izgrađena su mnoga strelišta radi obuke određenog broja stanovnika, koje je Magistrat morao staviti u službu graničarskom puku. Nakon toga građanstvo je prihvatilo streljaštvo kao razonodu i sport. Izuzetno je bilo važno i razumeti terminologiju streljaštva, te je ista zarad potreba takmičara, kao i simpatizera ovog sporta razrađena u delu "Prva nauka o radu  s puškom" 1791. godine.

Kod nas je 1886. održano "Prvo zemaljsko gadjanje". Prvi savez streljačkih udruženja na Balkanu je Savez streljačkih družina Kraljevine Srbije i osnovan je 1887. Ovaj sport je vrlo brzo pronašao svoje mesto  i u štampanim medijima, te 1889. god  izlazi prvi broj Streljačkog glasnika. Naš streljački savez je 1909. godine primljen u Međunarodni savez. Srpski strelci učestvovali su na svetskom prvenstvu u Hamburgu 1909. godine i to u gađanju vazdušnom puškom.

Streljački savez Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca osnovan je 28. septembra 1924. godine u Beogradu. Izmedju dva rata strelci Jugoslavije su učestvovali jedino u Lucernu 1939. na svetskom prvenstvu i osvojili 11. mesto. Prvo posleratno državno prvenstvo održano je u Kragujevcu 1946, a Streljački savez Jugoslavije obnovljen je 4. aprila 1948 godine.

Takmičenja u streljaštvu organizuju se sa sledećim oružjem: vazdušne puške, malokalibarske i velikokalibarske puške slobodnog izbora, malokalibarske puške serijske proizvodnje, potom one sa optičkim nišanom, vojničke puške, pištolji (malokalibarskog serijskog i automatskog vazdušnog, slobodnog izbora i velikog kalibra) i lovačke puške u disciplinama gađanja glinenih golubova. Pojedine discipline streljaštva su sastavni deo višebojnih sportova poput biatlona i modernog petoboja.
 
Autor: Sanela Kesegi Objavljeno: 12.08.2014.

PROČITAJTE JOŠ