x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO P

Psihološka priprema
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Psiholoska priprema predstavlja dugorocni proces psiholoskog rada sa sportistima koji pocinje sa prvim treningom pocetnika i traje tokom citave karijere, i koji prati i potpomaze realizaciju zadataka i ispunjenje ciljeva u drugim vrstama (oblicima) pripreme. 
Publicitet
Autor:N/A/ Datum:01.01.2015.
Publicitet - engl. publicity - opštepoznatost, reklama. U širem kontekstu sportske aktivnosti publicitet označava opštu poznatost, popularnost sportiste ili sportske organizacije. Publicitet podrazumeva i promocionu (reklamnu i ostalu promocionu) delatnost sportskih organizacija i sportista, u cilju poboljšanja, svog imidža ili zadovoljavanja svojih ambicija. Publicitet uključuje i aktivnost na skretanju pažnje sredstva masovne informacije na određene događaje, organizacije i sportiste. 
Puferski kapacitet mišića
Autor:Dr. Vladimir Isurin/ Datum:01.01.2015.
Puferski kapacitet mišića predstavlja toleranciju mišića na promenu Ph vrednosti koja se dešava pri anaerobnim radnim opterećenjima. 
Stranica 2 od 2