x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO L - Logotip

Logotip
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Logotip - grafički prikaz slova (skraćenica), koji u obliku natpisa predstavljaju ime organizacije, sa kojim se firma, organizacija ili njeni proizvodi/ usluge vizuelno identifikuju.