x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO L - Licencni ugovor

Licencni ugovor
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Licencni ugovor - engl. Licence agreement - pravna radnja, kojom prodavac (organizacija, firma, kompanija) - davalac licence predaje na određeni vremenski period prava na nematerijalnu svojinu drugoj organizaciji, firmi, kompaniji - primaocu licence.