x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO L - Licenciranje

Licenciranje
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
Licenciranje - engl. Licence, Licensing - dozvola, dozvoljavati, licenirati, davati patent ili licencu. Radnja usmerena na dobijanje prava na korišćenje u proizvodnji ili trgovini sportske marke ili njenih delova u komercijalne svrhe. Plaćanje honorara subjektu koji prodaje pravo na trgovinsku ili sportsku marku i na njene delove.