x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO L - L-karnitin

L-karnitin
Autor: N/A / Datum: 01.01.2015.
L-Karnitin je neophodan za transport slobodnih masnih kiselina (free fatty acid - FFA) dugog lanca u mitohondrijama. Tokom fizičke aktivnosti dužeg trajanja, koncentracija FFA u plazmi je često povišena iznad stvarnih energetskih potreba. Pretpostavlja se da povećana raspoloživost L-karnitina može da potpomogne oksidaciju masti.