x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO H - Hipoksija

Hipoksija
Autor: Dr. Vladimir Isurin / Datum: 03.01.2015.
Hipoksija predstavlja stanje smanjene količine kiseonika u tkivima.