x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO E - Etika

Etika
Autor: N/A / Datum: 01.12.2014.
Etika je nauka o moralu; (filozofija morala), koja istražuje smisao i ciljeve moralnih normi, osnovne kriterijume za moralno vrednovanje, kao i zasnovanost i izvor morala.