x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO E - Ekonomija

Ekonomija
Autor: Edita Kastratović / Datum: 01.12.2014.
Ekonomija je naučna disciplina koja obuhvata ekonomsku teoriju, ekonomsku politiku i pomoćne ekonomske nauke, koje omogućavaju kvalitativnu i kvantitativnu analizu ekonomskih pojava i upotrebu njenih rezultata u praksi.