x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO D - Doping kontrola

Doping kontrola
Autor: N/A / Datum: 04.12.2014.
Doping kontrola se sprovodi od strane nadležnih zdravstvenih institucija, sa ciljem  da u takmičarskom smislu isključi, odnosno onemogući postizanje vrhunskih sportskih rezultata i plasmana sportistima ostvarenih korišćenjem nedozvoljenih farmakoloških supstanci