x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO D - Divergentno razmišljanje

Divergentno razmišljanje
Autor: / / Datum: 04.11.2018.
Razmišljenje koje podrazumeva rešavanje problema sa više mogućih rešenja.