x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO D - Dijagnoza

Dijagnoza
Autor: N/A / Datum: 01.12.2014.
Dijagnoza (engl. Diagnosis) predstavlja određivanje lokacije (položaja), ozbiljnosti i uzroka povrede, bolesti ili lošeg zdravlja. Dijagnostički postupak uključuje prikupljanje svih relevantnih podataka radi postavljanja dijagnoze. Dijagnoza treba da sadrži objašnjenje o lokaciji, uzroku i ozbiljnosti povrede al ii predloženu negu (tretman).