x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO B - Brzinska izdržljivost

Brzinska izdržljivost
Autor: N/A / Datum: 28.12.2014.
Brzinska izdržljivost predstavlja sposobnost odupiranja zamoru kod trajnih opterećenja sa pretežno anaerobnim radom, ondnosno maksimalnim deficitom kiseonika.