x

SPORTSKI REČNIK - SLOVO B - Brzina

Brzina
Autor: Prof. dr. Sava Ivanić / Datum: 08.12.2014.
Brzina je komponenta fizičke sposobnosti čoveka  koja mu omogućava da jedan prost pokret, složeno kretanje ili čitavu radnju izvrši u najkraćem mogućem vremenu.